Obehöriga lärare nekas fasta jobb

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-05-26

Endast behöriga lärare ska kunna få fasta jobb på skolor, föreslår en statlig utredning.

Förslaget, som ska presenteras i en utredning inom kort, stöds av utbildningsminister Jan Björklund (fp).

– Jag tror ingen av oss vill bli opererad av en obehörig läkare och jag tycker det är lika självklart att våra elever i skolan ska undervisas av lärare som har rätt utbildning. Det här blir ett krav på kommuner och friskolor att skärpa sig, säger Jan Björklund till Ekot i Sveriges Radio.

Antalet obehöriga lärare har ökat kraftigt och om man räknar in vikarier saknar nästan var femte lärare godkänd utbildning.

– En sådan här regel kommer ju att innebära att kommuner och friskolor, som ju redan i dag har många obehöriga lärare, ger dem vidareutbildning så att de blir behöriga, säger Björklund.

Kravet på behörighet för fast anställning kan genomföras tidigast 2010. Nyligen presenterades ett förslag om att endast behöriga lärare ska få sätta betyg.

Med behörig lärare menas, enligt skollagen, den som har en svensk lärarexamen eller en utländsk lärarexamen som godkänts av Högskoleverket.

Enligt lagen får endast behöriga tillsvidareanställas men undantag får göras om det inte finns behöriga att rekrytera, och den sökande har motsvarande kompetens.

I grunden är förslaget bra, anser Ann-Charlotte Eriksson, första vice ordförande i Lärarförbundet.

– Det innebär att regeringen måste avsätta ganska stora resurser för att utbilda de som är obehöriga. Vi måste se till att eleverna får lärare och utbilda de man har och som har gjort ett gott arbete hittills, säger hon till TT.

Däremot är det en nackdel, menar hon, att det inte redan nu presenteras en finansiell lösning.

TT