Grundsten till liv funnen 63 ljusår bort

För första gången har man hittat möjligheter till liv i rymden utanför vårt eget solsystem. Den 19 mars blev det offentligt att Hubbleteleskopet spårat organiskt material i atmosfären kring planeten HD189733b. Planeten ligger 63 ljusår bort.

För första gången har forskare funnit organiska molekyler utanför vårt solsystem