"Nejet kommer att dominera EU-toppmötet"

NYHETER

Hög källa i EU-kommissionen om dagens beslut

Nejet från Irland kommer att dominera EU-toppmötet i Bryssel 19-20 juni.

Enligt en hög källa i EU-kommissionen som TT talat med är den omedelbara ordinationen mot det beska budskapet ”is i magen”.

– De flesta kommer nog att måna om att inte säga för mycket utan att fundera fram till toppmötet nästa vecka, säger källan som hoppas att den franske utrikesministern Bernard Kouchner inte omedelbart börjar beskriva de allvarliga konsekvenser han förutsade skulle drabba Irland vid ett nej.

Bara dagar före omröstningen sade Kouchner att Irland skulle bli det första offret för ett nej och att landet inte skulle möta mycket förståelse för sitt ställningstagande.

Mötet ska ge ledning

Men toppmötet måste ge ”ledning” om vad som effekterna för EU blir och hur man tänker sig fortsättningen. Till syvende och sist handlar det om att bestämma sig för om försöken att göra stora ändringar i grundreglerna för EU, fördragen, ska strykas från agendan. I stället skulle det kunna bli fråga om några mindre, tekniska förändringar.

Enligt källan är det väldigt få saker som absolut måste ändras för att ett EU med dagens 27 medlemsländer ska kunna fortsätta arbeta. EU är ju inte utan fördrag för att Lissabonfördraget nu av allt att döma fått nobben. De hittills gällande fördragen, som Nicefördraget, är det som EU arbetar utifrån ännu.

Nicefördraget ska gälla

En ändring som möjligen behöver göras kan vara antalet parlamentsledamöter.

Det kan bli diskussion om hur många ledamöter kommissionen har. Ett argument som nejsidan drev i kampanjen på Irland var att man inte vill släppa ifrån sig sin kommissionär. Enligt Lissabonfördraget skulle det från 2014 inte längre vara en kommissionär per land, kommissionen skulle krympas och länderna turas om varje femårsperiod att ha en kommissionär.

Men, nejet till Lissabon innebär att det som står i Nicefördraget, som irländarna röstade ja till 2002, ska gälla. Nice säger att principen om en kommissionär per land ska bort redan från 2009, nästa år.

TT