Studie: De som inte dricker alkohol är oftare sjuka

avMalin Wigen

Att dricka med måtta gör att man har högre närvaro på jobbet – än om man avstår helt eller dricka stora mängder. Det menar forskare i Finland, skriver The Independent.

Människor som inte dricker alkohol är mer benägna att sjukanmäla sig från jobbet än de som gör det – i måttliga mängder, det visar en ny studie.

Det är finska forskare vid finska hälsoinstitutet som sett det sambandet, skriver The Independent. De har samlat in data om alkoholvanorna hos 47 520 personer i tre länder mellan åren 1985 och 2004 och tittat på deras närvaro på jobbet.

I studien, som publicerats i vetenskapliga tidsskriften Addiction, fann de att människor som undviker alkohol helt hade 50 procent större sannolikhet att ha frånvaro från jobbet på grund av psykisk ohälsa.

Dessutom så var det även lägre frånvaro hos de som drack några glas mer än den rekommenderade alkoholmängden per vecka i Storbritannien – det vill säga cirka 15 glas vin för män och 7 glas vin för kvinnor.

Studien tog dock inte hänsyn till den ökade risken för tidig död eller sjukdomar vid alkoholkonsumtion. Dessutom kan det finnas folk som har sjukdomar som gör att de inte kan dricka, antingen för att själva tillståndet eller medicinen förhindrar det. Detta har dock forskarna försökt att föra statistik på.

”Studien kan hjälpa människor”

Forskarna fann att de som hade hög frånvaro från jobbet ofta hade en fattig bakgrund – en annan faktor som är relaterad till sjukdomar och ett mindre stabilt arbete.

Även tung användning av alkohol var relaterad med hög frånvaro från jobbet. Enligt forskarna så kan kunskapen om detta hjälpa familjer, anställda och hälsocentraler att identifiera och ingripa om någon dricker för mycket.

Trots vissa begränsningar i studien menar en av forskarna, James Nicholls, att ”resultaten är viktiga” då samma beteende visades i alla länder med olika dryckeskulturer, skriver The Independent.

– Studien säger inte att avhållsamhet leder till sämre hälsa, snarare att de som inte dricker också kan må dåligt, säger han och fortsätter:

– Även om resultaten inte visar att ”alkohol är bra för dig” så visar de att måttligt drickande inte kommer att leda till frånvaro från arbetet på grund av sjukdom. 

ARTIKELN HANDLAR OM

Alkohol