Akademien: Önskar att ledamöterna kommer tillbaka

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Svenska Akademien önskar att de ledamöter som inte redan utträtt kommer tillbaka och åter engagerar sig i Akademiens arbete.

Det skriver den tillförordnade ständiga sekreteraren Anders Olsson i ett pressmeddelande.

Man har även tagit in externa konflikthanterare för att lösa krisen.

I ett långt pressmeddelande, publicerat på Akademiens hemsida, skriver den tillförordnade ständige sekreteraren Anders Olsson om den senaste tidens turbulens och det kommande förändringsarbetet inom Svenska Akademien som under hösten och våren kantats av en rad skandaler.

”Det är uppenbart att Svenska Akademien har ett stort behov av att förändra sitt sätt att arbeta. Den kris som Akademien genomlever är mycket allvarlig”, inleder Olsson pressmeddelande.

Tagit in externa rådgivare

Vidare skriver han att det sedan mitten av april pågår ett omfattande och långsiktigt reform- och moderniseringsarbete som utförs av de aktiva ledamöterna, och i dialog med Akademiens höge beskyddare kung Carl XVI Gustaf, Nobelstiftelsen samt en rad externa rådgivare inom olika områden.

Bland de första stegen i förändringsarbetet nämner Olsson överlämnandet till Ekobrottsmyndigheten av advokatutredningen gällande brottsmisstankarna kring den så kallade Kulturprofilen och dess samröre med Akademien och dess ledamöter.

Andra förändringar är förtydligandet av Akademiens stadgar, i vilka det nu ges möjlighet till utträde på egen begäran samt beslutet att skjuta upp 2018 års Nobelpris i litteratur.

Vädjar att komma tillbaka

Anders Olsson vädjar även till de ledamöter som inte redan valt att träda ur Akademien, om att de ska återvända.

”Vår förhoppning är att även de ledamöter som för närvarande inte är aktiva i Akademien, men som inte begärt utträde, åter ska engagera sig i detta viktiga arbete”, skriver Olsson och summerar den senaste tidens turbulens:

”Det har varit svåra tider med djupa konflikter, men jag vill tro att tiden är mogen för försoning så att vi med större gemensamma krafter kan skapa en än mer livskraftig och produktiv akademi”.

Publicerad:

LÄS VIDARE