Brandrisken slår mot skogsägarna

Av: 

TT

Publicerad:
Avverkning pågår. Arkivbild.
Foto: Johan Gunéus/TT
Avverkning pågår. Arkivbild.

NYHETER

Risken för skogsbränder är extremt stor i flera delar av landet. Det påverkar skogsproduktionen eftersom markarbeten och avverkning kan sprida gnistor som sätter skogen i brand. I vissa delar av landet kan markägare förlora en hel årsproduktion på grund av torkan.

Ungefär från Öland och hela vägen upp till Gävle är det just nu mycket torrt och extrem risk för spridning av skogsbränder, enligt SMHI. Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 visade hur lätt en brand kan starta och spridas av skogsarbete i torr skog. Mycket av skogsarbetet står därför helt still just nu, enligt de riktlinjer som togs fram efter branden för fyra år sedan.

– Det som påverkas mest är ju markberedningen. Det mesta av våra markberedningsresurser står still just nu, säger Gunnar Björkholm, produktionschef på Mellanskog, skogsägarföreningen som organiserar drygt 26 000 skogsägare från Sörmland till Hälsingland.

Kan förlora årsproduktion

Markberedningsarbetet innebär att marken förbereds för plantering av skog. Planteringen brukar oftast pågå mellan april och midsommar. Många skogsägare har redan beställt sina plantor sedan långt innan dess, förklarar Gunnar Björkholm.

– En hel del är ju beroende av att markberedningsarbetet har gjorts under den här perioden. Problemet blir att man får skjuta på det till hösten eller nästa år. Några tappar en hel årsproduktion på vissa ställen just på grund av detta, säger han.

Hos skogsbolaget Stora Enso, som i huvudsak har verksamhet i Mellansverige, är produktionen begränsad i 10 av deras 13 avverkningsområden på grund av den höga brandrisken. När brandrisken är på nivån 5E, som SMHI nu utfärdat i vissa områden i Mellansverige, görs inget markberedningsarbete alls.

– Vi har höjd beredskap. Samtliga maskiner ska ha brandsläckningsutrustning och förarna ska givetvis iaktta brandrisken i området, säger Stora Ensos presskontakt Carl Norell.

Många brandvakter

Under våren har Stora Enso byggt upp en lista över trakter där de bedömer att det är fuktigare och lägre brandrisk. Produktionen pågår alltså, men inte i samma takt som tidigare.

– Vi försöker i möjligaste mån flytta arbetet till trakter med lägre brandrisk och det måste naturligtvis finnas en brandvakt på plats, säger Norell.

Även avverkning påverkas. Skogsentreprenörerna arbetar kvällar, tidiga morgnar och med många brandvakter.

– Läget är som det är och det är bara att acceptera. Om klimatförändringarna gör att vi får längre perioder av torka måste vi ju lära oss att hantera det. Jag tycker att hela branschen och räddningstjänsten är mer på tårna nu, det har hänt mycket sedan 2014, säger Gunnar Björkholm.

Publicerad: