Akademien misstänkte läckor under flera år

avErik Wiman

NYHETER

Akademien har under många år misstänkt att det funnits läckor som utnyttjats för att spela på vem som blir Nobelpristagare.

Det framgår av den utredning som advokatbyrån Hammarskiöld & Co har gjort.

I dag offentliggjorde Ekobrottsmyndigheten handlingarna.

Vadslagningen kring Nobelpriset i litteratur har vid några tillfällen fullkomligt exploderat vilket föranlett misstankar om läckor. 2008 när Jean-Marie Gustave Le Clézio tilldelades priset beslutade Ladbrokes att stänga vadslagningen.

2011 kontaktades Akademien av åklagare efter att Tomas Tranströmer fått priset. Misstankarna om läckor ledde in i Akademien. Men någon förundersökning inleddes aldrig eftersom åklagaren inte fann anledning att tro att något brott begåtts.

Uppgifterna framkommer i den advokatutredning som Sara Danius initierade för att utreda Akademiens kopplingar till den så kallade Kulturprofilen och dennes verksamhet.

Sedan utredningen lämnats till Ekobrottsmyndigheten har chefsåklagaren Jan Tibbling valt att inleda en förundersökning. Under fredagen offentliggjordes en sekretessprövad version av utredningen.

Juristerna på byrån har inte kunnat fastställa om den så kallade Kulturprofilen varit inblandad i de påstådda läckorna om pristagare. Spelbolagen Unibet och Betsson har tidigare utrett misstankar om Akademien, men konstaterat att eventuella läckor inte påverkat spelandet.

Stor risk för jäv

Däremot konstateras det att Akademien genom sina ekonomiska bidrag till Kulturprofilens verksamhet riskerat att sätta sig i en jävsituation.

”Att en organisation har ett nära samarbete med en bidragstagare som samtidigt är tjänsteleverantör och närstående till någon som innehar en ledande ställning inom organisationen är något som de flesta bolag, stiftelser, föreningar och förvaltningar på grund av jävsrisker inte tillåter”, skriver advokatbyrån.

Allén agerade inte

Enligt Hammarskiöld & Co har ingen akademiledamot som de talat med känt till om Kulturprofilen gjort sig skyldig till brottsliga sexuella övergrepp.

Juristerna har sökt efter det brev om övergrepp som ska ha skickats till Akademien 1997, men inte kunnat hitta det i Akademiens arkiv. Den tidigare ständige sekreteraren Sture Allén säger till utredarna att han inte vidtog någon åtgärd mot Kulturprofilen eftersom denne vid tillfället var ny i sammanhang där Akademien träffades.

Ett stort antal sidor i utredningen gällande påstådda sexövergrepp är sekretessbelagda, men Hammarskiöld & Co slår fast att ingen av de ledamöter de talat med känt till några övergrepp.

Så funkar Svenska Akademien 00:42