Färre sympatiserar med SD

avTT

Foto: Claudio Bresciani/TT
Jimmie Åkessons Sverigedemokrater tappar i sympati. Arkivbild.

Sverigedemokraterna får mindre stöd när väljarna får svara på frågan om vilket parti de står närmast eller sympatiserar med, enligt SCB:s partisympatiundersökning.

I novembermätningen svarar 13 procent av de röstberättigade att de står närmast SD, en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj då 14,7 procent svarade att de står SD närmast.

Även Moderaterna tappar tydligt jämfört med majmätningen, 20,3 jämfört med 23,8, medan L, KD, S och V visar på statistiskt säkerställda ökningar i väljarkåren på frågan om vilket parti de sympatiserar med. Övriga partier visar inte på någon statistiskt säkerställd förändring.

I SCB-mätningen som redovisades tidigare i veckan om hur väljarna skulle rösta om det vore val fick SD 18,3 procent – en stor skillnad jämfört med sympatiundersökningen även om SCB anger att jämförelser mellan mätningarna ska göras med försiktighet eftersom mätningarna skattas på olika sätt.

På samma vis har Liberalerna tydligt större stöd i partisympatiundersökningen än val i dag-undersökningen. Bland övriga partier är skillnaderna mindre mellan de bägge undersökningarna.

ARTIKELN HANDLAR OM