Migrationsverket: Kraftig ökning av asylsökande

Migrationsverket räknar med en kraftig ökning av antalet asylsökande till Sverige.

I den nya prognos som lämnades över till regeringen i dag förutspås 80 000 asylsökande under 2014.

Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket.
Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket.

Myndigheten lämnar dock utrymme för möjligheten att siffran kan bli så hög som 89 000.

I den förra prognosen från april bedömde Migrationsverket att antalet asylsökande skulle bli 61 000.

I prognosen ökar också antalet ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket bedömer att så många som 6 500 barn och ungdomar kan söka asyl utan en vårdnadshavare i år. I den förra prognosen var den siffran 4 400.

Ökade väntetider

Migrationsverket ska rekrytera mer personal och handläggare kommer att arbeta i skift för att pröva nya asylansökningar. Men väntetiderna kommer ändå att öka rejält, tror myndigheten.

I slutet av 2014 räknar man med att antalet öppna asylärenden har vuxit till drygt 42 000, jämfört med dagens 30 700.

I slutet av året räknar Migrationsverket med att ha 79 500 asylsökande inskrivna. Två tredjedelar av dem tror man kommer att behöva hjälp med ett boende. Därför behövs i ett första steg ungefär 9 000 nya platser på boenden.

Det finns redan 11 000 personer som har fått uppehållstillstånd, men som ännu inte har fått en permanent placering utan tvingas stanna i tillfälliga boendelösningar.

”Boendefrågan ett samhällsansvar”

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson konstaterar att det ökade asyltrycket kommer att få konsekvenser.

– Vi löser nog uppgiften, men det sker på bekostnad av att det blir längre handläggningstider. Vi kommer inte att klara de tre månader vi har i dag, det kommer att ta betydligt längre tid. Det handlar så klart om resurser, men man utbildar inte nya utredare i en handvändning, säger han.

Redan i dag är det stor brist på bostäder för asylsökande, inte minst för de som redan har fått uppehållstillstånd. Den situationen kommer inte att bli enklare, tror Danielsson.

– Vi kommer att lösa boendefrågan också, men det blir ingen klang- och jubelföreställning. Det blir fortsatta tillfälliga boenden och direktupphandlingar.

– Eftersom kommunerna inte tar emot dem som har tillstånd, som de ska göra enligt lagen, så tvingas vi upphandla tillfälliga boenden.

– Boendefrågan är ett samhällsansvar, inte bara Migrationsverkets ansvar. Utifrån den politik och lagstiftning som Sverige har i dag kräver det också att nationen säger "okej, nu gör vi detta så bra vi kan".

Billström: Inte överraskad

Migrationsminister Tobias Billström (M) är inte överraskad av den förväntat dramatiska ökningen av asylsökande.

– Det här är de högsta nivåerna som har förekommit under min tid som minister, men det speglar ju så klart världsläget. Situationen är extrem. Men även om prognosen nu skrivs upp så är bedömningen att vi har beredskap för att hantera det, säger han.

Billström delar den kritik som Anders Danielsson uttryckt mot många kommuners ovilja att ta emot flyktingar.

– När många människor kommer till ett land på kort tid så blir det ansträngda förhållanden. Men regeringens linje är konsekvent och tydlig: Vi ska ställa upp på de människor som har ett skyddsbehov.

TT

Publisert: