Lärarnas hårda krav

NYHETER

Och nio av tio väljare vill ha vinststopp

I dag debatteras skolan av alla partier i riksdagen – och nu kommer lärarna med hårda krav.

Åtta av tio vill att staten ska ta över ansvaret för skolan.

– Bara sju procent vill ha kvar kommunerna som arbetsgivare. Jag tror inte det finns någon annan verksamhet där huvudmännen har så lågt förtroende, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund, till Aftonbladet.

I dag är skolans dag i politiken.

Klockan 11 kommer regeringens rapport om Ordning och reda i skolan att presenteras av regeringens särskilda utredare, Mette Fjelkner.

Klockan 13 i dag kommer partiernas skolpolitiska talespersoner debattera skolan på Norra Latin i Stockholm.

Orättvis fördelning

Och på DN Debatt skriver Lärarnas riksförbunds ordförande Bo Jansson om ett par stora undersökningar förbundet låtit genomföra.

I den ena har 5 000 lärare och studie- och yrkesvägledare i 24 av landets största kommuner tillfrågats.

Där framkommer att hela åtta av tio anser att staten bör ta över huvudansvaret för skolan.

Åtta av tio anser dessutom att resurserna inte fördelas så att eleverna erbjuds likvärdig skola.

Nio av tio lärare säger att de inte har tid till att vidareutveckla undervisningen och åtta av tio säger att de har för lite tid till för- och efterarbete. Svaren är desamma i kommunala som i fristående skolor.

Stora skillnader

Bo Jansson säger till Aftonbladet att tidigare undersökningar visat att en majoritet bland väljarna vill ha ett förstatligande av skolan.

– Då har man sagt att väljarna inte har insikt i verksamheterna. Men lärarna vet och ser. Det är stora skillnader mellan olika kommuner och olika skolor. Den kommun som lägger minst pengar lägger inte ens hälften så mycket som den som lägger mest.

Dessutom tar Jansson upp att lärarna larmar om att skolan inte klarar av sitt kompensatoriska uppdrag – det vill säga att skolan ska ge elever den hjälp de behöver, utefter behov.

– Vi behöver inte ha det så här i Sverige. Därför vill vi ha en nationellt styrd skola.

Fler politiker vill förstatliga

Lärarlönerna har under de 25 åren med kommunalt styre släpat efter.

– Det har vänt lite nu, med kniven mot halsen. Men det är fortfarande en situation där alldeles för få vill bli lärare och många söker sig från yrket.

Enligt Jansson är den politiska trenden på väg mot samma håll. Hittills ställer sig bara Folkpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet bakom ett förstatligande.

– Men allt fler partier kräver ett större statligt ansvar. KD vill ha ett förstatligande av vården, för att den är ojämlik. Men är skolan jämlik? Det kommer. Allt fler inser det här.

M-väljarna emot skolvinster

Lärarnas riksföbund har även låtit Exquiro göra en undersökning där 3 000 väljare i åldrarna 18-74 år svarat på vad de anser om vinster i skolan.

Endast 9 procent av väljarna stödjer dagens system, där friskolebolag fritt disponerar över vinsten.

Den stora majoriteten, 89 procent av väljarna, vill antingen se en reglering som tvingar bolagen att återinvestera vinsten i skolan eller förbjuda vinster helt och hållet.

Hela 65 procent av Moderaternas väljare vill att all vinst ska återinvesteras och att 17 procent vill förbjuda vinst helt och hållet i skolan.

– Det finns en uppenbar förtroendekyfta mellan partierna och väljare i den här frågan. Det är anmärkningsvärda siffror.