Mördade Yara, 8, begravs i Sverige

En fyra timmar lång minnesstund kommer att hållas för mördade Yara, 8, i Karlskrona.

Sedan begravs hon i stillhet enligt muslimsk tradition.

Men hennes föräldrar ser inte ut att kunna närvara – de har ännu inte lyckats få besöksvisum till Sverige.

Det har gått nästan en månad sedan åttaåriga Yara hittades avliden i en lägenhet i Karlskrona på Valborgsmässoafton. Hennes släkting och vårdnadshavare, en 31-årig man, misstänks för mordet tillsammans med sin hustru, 30. Båda sitter häktade.

Men samtidigt som mordutredningen pågår har Yaras föräldrar försökt planera för en begravning av dottern.

Till en början önskade man att begrava Yara i Palestina, för att ha dottern nära, men när logistiken visade sig nästintill omöjlig har föräldrarna kommit fram till att begravningen får ske i Karlskrona.

– Vi har bestämt oss för att begrava henne i Sverige, sa pappan Mohammed al-Najjar till Aftonbladet i förra veckan.

Öppen minnesceremoni

Begravningsentreprenören Tommy Hultgren från Törnkvist begravningsbyrå har fått ansvaret att ordna med både en minnesceremoni och begravningsceremonin den 5 juni. Minnesceremonin kommer att pågå under fyra timmar i en samlingslokal kallad Runda rum i Karlskrona, och är öppen bland annat för Yaras klasskompisar, enligt önskemål från Yaras föräldrar.

– De har haft ett önskemål om att hennes vänner och skolkamrater får ha en avskedsceremoni. Där får de lämna blommor, teckningar, och skriva kondoleanser i en bok som vi lämnar till föräldrarna sedan, säger Tommy Hultgren.

Yaras föräldrar ser nämligen inte ut att själva kunna medverka på den begravning som senare samma dag sker i stillhet efter den öppna minnesceremonin. De har önskat en begravning enligt muslimsk tradition, som bland annat innebär att begravningen ska ske utan dröjsmål.

Mohammed al-Najjar har berättat för Aftonbladet om svårigheterna han genomlever för få ett besöksvisum från Gaza till Sverige för att kunna medverka på sin dotters begravning.

– Det gäller att ta sig till det ambulerande Schengenkontor som kommer till Gaza då och då och söka visum, då måste man ha en inbjudan från någon i Sverige som visar syftet med besöket. Efter det måste jag åka tillbaka till kontoret när det är på Gaza igen. Det tar evigheter, säger han.

Extremt ovanligt

Även om familjen skulle få ett besöksvisum är det inte en enkel resa att sedan ta sig ut ur det isolerade Gazaområdet.

– Det gäller att gränsövergången vid Rafa mot Egypten är öppen, inresevisum till ett land garanterar inte ett utresevisum från ett annat, i det här fallet Israel, säger Kent Öberg på Utrikesdepartementets pressavdelning.

Han konstaterar att fallet är extremt ovanligt.

Migrationsverket, som är den myndighet som behandlar en ansökan om besöksvisum i det här fallet, berättar också att det inte går att få någon specialbehandling även om man är en förälder som vill begrava sitt barn i ett annat land.

– När det kommer till Yaras föräldrars viseringsansökan så finns det inga specialklausuler eller regler som säger att ärendet ska prövas annorlunda, utan samtliga viseringsansökningar prövas individuellt utifrån den europeiska viseringskodexen, säger Guna Graufelds, pressinformatör på Migrationsverket.

”Vill bara begrava min dotter”

Att Yaras föräldrar vill komma och ta farväl av sin dotter i Sverige är självklart ett godtagbart syfte, lägger Graufelds till. Men myndigheten måste ändå utgå från bestämmelserna i den europeiska viseringskodexen. Bland annat handlar det om att bedöma om det är troligt att föräldrarna tänker bosätta sig i Europa vid sitt besök. Hur pass förankrade föräldrarna är i sitt hemland undersöks, bland annat.

Beskedet gör Mohammed al-Najjar sorgsen.

– Jag vill bara begrava min dotter. Det är allt jag vill, sedan åker vi hem igen, säger han.

Familjens advokat Karin Åkesson Renholm gör även hon allt hon kan för att påskynda familjens visumprocess, med hänvisning till att situationen är exceptionellt ovanlig.

– Jag har kontakt med konsulatet i Jerusalem, men tidsmässigt kommer det att bli svårt. Jag försöker att trycka på så gott jag kan, säger hon.

”Oerhört tragiskt”

Tommy Hultgren är bestört över att föräldrarna troligen inte kommer att kunna delta på Yaras begravning.

– Det är oerhört tragiskt om det blir på det viset. De kommer att ha företrädare från palestinska ambassaden med på begravningen istället, och vi kommer att göra vad vi kan för att fotografera och dokumentera ceremonin för föräldrarnas skull. De vill samtidigt att begravningen sker så fort som möjligt, säger han.

Enligt begravningsbyrån, föräldrarna och målsägandebiträdet bidrar Karlskrona kommun med kostnaderna för begravningen. Tillförordnade socialchefen Anette Gladher vill inte gå in på detaljer på grund av individsekretessen, men säger att kommunen generellt bistår i sådana här sammanhang i den omfattning det är möjligt.

Kommer du att delta på minnesceremonin?

– Jag säger inte något om det i dagsläget, jag kan inte svara på den frågan.

Sekretess

Att begravningen kan ske innebär att obduktionen av Yaras kropp är klar och troligtvis också att en dödsorsak fastställts. Men varken advokaten, familjen eller begravningsbyrån har fått kännedom om vad som föranledde Yaras död. Sekretessen vid en mordundersökning är omfattande.

Frågan är också känslig då Karlskrona kommun inlett en utredning enligt Lex Sarah efter Yaras död, bland annat då det visat sig att en orosanmälan om att Yara behandlades illa blev liggande i flera dagar. Delar av Lex Sarahutredningen är klar, enligt tidningen Sydöstran, och visar att det finns flera arbetssätt som måste förändras för att anmälningar ska hanteras på ett rättssäkert sätt.

Aftonbladet har sökt åklagaren Pernilla Åström, men utan framgång.

Publisert: