Hotellet som gud glömde

Två seriemördare bland gästerna. En kvinnlig gäst som blir avskuren vid midjan. En annan kvinnlig gäst vars ruttnande kropp i flera veckor ligger i de andra hotellgästernas dricksvatten.

Vilar det en förbannelse över Hotel Cecil i Los Angeles?