Försvaret höjer sin beredskap

Foto: LINA SIKSJÖ
NYHETER

Sverige höjer den militära beredskapen på grund av situationen i Ukraina.

Gripen-plan har flyttats till Gotland och underrättelseinhämtningen förstärks, enligt Försvarsmakten.

Försvarsmakten meddelade på fredagseftermiddagen att den militära beredskapen höjs.

Orsaken är enligt ett pressmeddelande "den allvarliga utvecklingen i Ukraina".

– Vi följer utvecklingen mycket noga, säger chefen för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand.

Stort behov

Bland åtgärderna finns höjd stabsberedskap i Högkvarteret och förstärkt underrättelseinhämtning.

Två Gripen-plan har baserats på Gotland. Vanligtvis är de två planen stationerade på någon flottilj.

– Det finns ingen permanent stationering av Gripen-plan på Gotland, då och då flyttar man dit flygplan och personal när behovet är extra stort och nu har man gjort en sådan flytt, säger Niklas Englund, vakthavande informatör på Försvarsmakten.

Flyttar fram Gripen

På Twitter bekräftar utrikesminster Carl Bildt (M) den höjda beredskapen och att Gripen-plan har förflyttats till Gotland.

Svenska Dagbladet uppger att krigshandlingar i Ukraina och ökad aktivitet över Östersjön ligger bakom den höjda beredskapen. Enligt tidningen har Natos incidentberedskap, tyskt stridsflyg i det här fallet, skickats upp efter att ryskt stridsflyg ådragit sig uppmärksamhet i veckan. Också Finland har höjt beredskapen efter att Ryssland kränkt landets territorialgräns vid tre tillfällen i veckan.

Storövning skapar spänningar

På måndag inleds den internationella marinövningen Northern Coast i Finland där Försvarsmakten deltar med flera fartyg. Enligt Försvarsmakten väntas övningen föra med sig ytterligare rysk militäraktivitet över och i Östersjön.

– Runt de här övningarna tittar man på varandra och då kommer det att bli mer rysk verksamhet i Östersjön. Det är ytterligare ett skäl till att höja stabsberedskapen. Men det är huvudsakligen med anledning av den allvarliga utvecklingen i Ukraina som vi agerar, säger Niklas Englund.