Här är (S) nya politik

Nu startar S-kongressen: Här är politiken som ska ge dem valsegern

Jobba efter 65 och hårdare tag mot arbetslösheten.

Nu vässar Socialdemokraterna politiken för att vinna valet.

– Vi har dragit lärdom av valet 2006 och har försökt förnya på område efter område, säger Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan.

Men de lånar också en del från Alliansen.

Mona Sahlin.
Mona Sahlin.

Efter valnederlaget 2006 var Mona Sahlins uppdrag glasklart: Förnya politiken.

Omedelbart efter partiledarskiftet 2007 tillsattes fyra rådslagsgrupper som skulle ta fram ny S-politik för jobben, välfärden, miljön och utrikespolitiken. Två och ett halvt år senare är det upp till bevis. Om en vecka inleds Socialdemokraternas partikongress på Stockholmsmässan i Älvsjö. I fem dagar samlas 350 socialdemokrater för att med rådslagen som grund mejsla fram den nya politiken inför nästa val.

Stärka arbetslinjen

Mycket känns bekant, som höjd a-kassa, rejäla satsningar för att hjälpa sjuka och långtidsarbetslösa och fler platser på Komvux och högskola.

Men i de politiska riktlinjerna inför kongressen har Socialdemokraterna också låtit sig inspireras av Alliansen. Att stärka arbetslinjen anses till exempel så viktigt att det fått ett helt eget kapitel. Det handlar inte om sänkt a-kassa, utan om satsningar på företag och forskning och hjälp tillbaka för sjuka och arbetslösa. Socialdemokraterna vill också göra det enklare att driva företag och använda ekonomiska morötter för att få fler att jobba efter 65 – precis som regeringen. Men att S skulle vara på väg att bli Alliansen Light håller partisekreterare Ibrahim Baylan inte med om.

– Hela vår samhällsmodell bygger på att människor har ett arbete, både för deras egen frihet, men också för att kunna bidra till att utveckla välfärden. 2006 hade vi inte tillräckligt mycket fokus på det, säger han.

Ungdomarna - en viktig grupp

Bland jobbsatsningarna finns bland annat särskilda seniorjobb och traineeplatser för unga akademiker. Dessutom vill Socialdemokraterna sätta in åtgärder redan första dagen som en ung person blir arbetslös.

Ungdomarna är en viktig grupp för Socialdemokraterna. S satsar bland annat på höjda studiemedel, fler mötesplatser för unga och tuffare regler mot SMS-lån.

Kongressens hetaste potatis är privata skol- och vårdföretags möjlighet att plocka ut vinst. Många socialdemokrater, bland annat Carin Jämtin, kräver maxgränser för vinstuttag. Men partistyrelsen vill hellre ställa så höga kvalitetskrav på skolor och vård att det blir omöjligt att göra så stora vinster.

– Om detta finns det säkert många uppfattningar i vårt parti och vi kommer säkert ha livliga diskussioner om vilken politik vi ska ha. Men jag skulle se det som ett väldigt stort fattigdomsbevis om vi hade en kongress med 350 ombud som alla tyckte att partiledningen och partistyrelsen gjort allt perfekt, säger Ibrahim Baylan.

Stridsfrågorna

Vinst i välfärden och svenska soldater i Afghanistan.

Det är två ämnen som väntas väcka het debatt - och där partiledningen riskerar nederlag.

Vinst i välfärden

Många socialdemokrater säger nej till privatisering av vård, skola och omsorg. En motion till stämman kräver att vårdvalet med privat inriktning helt stoppas. Partiledningen säger nej och menar att mångfald och valfrihet i välfärden är bra. Samtidigt får inte olika vinstintressen gå ut över kvaliteten. Genom höga kvalitetskrav på skolor och vård ska det bli omöjligt att göra för stora vinster, menar man.

Kvotering i föräldraförsäkringen

Motioner till kongressen vill att föräldraförsärkingen individualiseras - mamman och pappan ska vara hemma lika mycket. Partiledningen säger nej och föreslår i stället att försäkringen delas i tre delar: en tredjedel som tas ut av mamman, en tredjedel som tas ut av pappan och en tredjedel som föräldrarna får använda som de vill. Till en början vill partiledningen införa ytterligare en pappamånad.

Soldater i Afghanistan

Bland annat socialdemokraterna i Malmö vill ta hem den svenska truppen från Afghanistan. Andra kräver att svenska soldater utomlands bara får verka under FN-flagg. Partiledningen säger nej men skriver att FN-mandat ska ”eftersträvas”. Att helt ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan är inte aktuellt. Däremot vill man se ”en mer rimlig balans mellan de civilia och militära insatserna.”

Publisert: