Nyheter

”Anhöriga ska inte döma de åtalade”

avZendry Svärdkrona

Advokatsamfundet starkt kritiskt mot förslaget

Advokatsamfundet säger blankt nej till att offrens anhöriga ska bli part i målen där livstidsdöma mördare får sin sak prövad.

–?Jag har stor respekt för de anhöriga. Men det kan inte vara de som dömer i domstolarna, säger generalsekreteraren.

Foto: LASSE ALLARD

Gunnar Gustavsson tycker att anhöriga ska få vara med när Örebro tingsrätt fattar beslut om att tidsbegränsa mördarnas livstidsstraff. Den åsikten delas inte av Anne Ramberg, generalsekreterare på Advokatsamfundet.

”Berättigat krav”

–?Jag tycker att det är ett berättigat krav att anhöriga får komma till tals, men det ska inte äga rum inom ramen för domstolsprocessen.

Som illustration hänvisar hon till fallet med Annika Östberg som suttit fängslad i USA.

”Väldigt olämpligt”

–?Där hade de anhöriga stor makt. Den eftergiften kan man inte göra i Sverige. Det är väldigt olämpligt om de anhörigas röst skulle vara utslagsgivande. Vi är väldigt bestämda på att det är domstolen som dömer – inte anhöriga.

Diskutera artikeln här.