Mejla

Wolfgang Hansson

Invandring lönsamt för alla parter

FN-rapport surt äpple att bita i för de som inte gillar invandring

Migration lönar sig.

Både för mottagarlandet, hemlandet och den som flyttar.

En ny FN-rapport är ett surt äpple att bita i för alla som ogillar invandring.

En rätt normal bild av invandringen är att den kostar skattebetalarna skjortan och ställer till massor av problem. Dessutom stjäl nykomlingarna jobb från vanliga svenskar eller lever på bidrag.

En bild som ligger rätt långt ifrån sanningen eller åtminstone bara berättar en del av den.

En kassako

Migration är enligt FN-organet UNDP:s nya rapport en kassako för nästan alla. Då är även flyktingströmmarna inräknade.

Tvärtemot vissas uppfattning, leder inte invandringen till att lokalbefolkningen förlorar jobben.

Isabelle Pereyra, expert på UNDP ger ett exempel från Spanien.

När lågt utbildad arbetskraft invandrade från Afrika tog de över många av låginkomstjobben.

– Men spanjorerna förlorade inte sina jobb, säger hon. Istället gick de vidare till mer kvalificerade arbeten med högre lön.

Tack vare att många spanska hushåll kunnat anställa hemhjälp har kvinnorna som tidigare var hemmafruar börjat dra hem pengar till familjen.

Rapporten tittar på en långsiktig trend från 1980 fram till 2005. En trend som för de rika länderna sätter likhetstecken mellan invandring och ekonomisk tillväxt. En procent invandring ge en procent högre bruttonationalprodukt.

Även länderna från vilka invandrarna kommer är vinnare.

Skickar hem pengar

Migranter skickar hem stora summor pengarna till familjen som är kvar i hemlandet. Pengar som sammantaget är långt större än hela västvärldens bistånd. Pengar som leder till ökad konsumtion och skapar fler jobb.

Precis som det finns ett flöde av idéer och innovation till mottagarländerna så återvänder migranterna med sin kunskap till de gamla hemländerna. En slags omvänd "brain-drain" som leder till färre barn, en större vilja att sätta barnen i skola och höjer kvinnornas status.

Hur många miljarder har inte västvärldens satsat i bistånd på detta men väldigt sällan lyckats med?

Största ekonomiska vinnarna är invandrarna själva. Kommer de från tredje världen till västvärlden är det inte ovanligt att de 15-dubblar sina inkomster. Barnen går mycket längre i skolan och barnadödligheten minskar drastiskt.

Migration utvecklar världen.

Allting är givetvis inte rosenrött. Invandring skapar kulturkrockar i stort och smått. Nyttan av migrationen varierar från land till land. Finanskrisen har inneburit en svår påfrestning både på migranterna och mottagarländerna.

Ändå ställer FN-rapporten invanda begrepp på huvudet. Den är en påminnelse om att allting inte alltid är som vi tror.

Publisert: