Publicerad:
Uppdaterad:

Anders Borg: Det är roligt att arbeta

Publicerad:
Uppdaterad:

Läsarnas chatt med finansministern

Adelius: Hur känns det att ha ett så stort ansvar över Sveriges framtid?

Anders Borg : Det känns som ett stort ansvar. Den ekonomiska politiken är viktig för att säkra balans i ekonomin på kortsikt, men också för att Sverige ska ha goda förutsättningar att utveckla produktion, arbete och välfärd i framtiden.

Christer i Linköping: Jag skulle vilja veta när du tror att det finns utrymme för en sänkning av skatten för pensionärer.

Anders Borg: Vi har nu föreslagit en ytterligare sänkning av skatten för pensionärer. Det är en viktig prioritering för alla partierna i alliansen att fortsätta att göra insatser för pensionärerna, men det måste tas i den takt som ekonomin tillåter.

Camilla: Bra jobbat i tre år! Men vore det inte bättre att rikta mer pengar direkt (öronmärkt) till förskola/skola/fritidsverksamhet för att försäkra er om att kommunerna inte slaktar förutsättningarna för en fungerande framtid? Våra barn är framtiden, oavsett om de kommer att kosta eller bidra ekonomiskt sett.

Anders Borg: Tack. Håller med om att det är viktigt att vi har en bra förskola. För alla föräldrar tror jag det är väldigt viktigt att känna att barnen får en god start i livet. Vi har inte valt att rikta stöd till förskolan i denna budget, men på sikt och i den takt som ekonomin tillåter vill vi fortsätta att förstärka det pedagogiska inslaget i förskolan.

Jesper: Hur kommer det sig att ni bara är villiga att höja låndelen av studiemedlen, det är ju den som redan nu får många att hoppa av eller in i det sista försöka jobba jämsides med att plugga på 100%. Är det inte bidragsdelen som bör höjas för att öka säkerheten och lugnet i studierna? Högre studier betalar ger ju ändå mer till staten i skatteintäckter än vad en livslång återbetalningen av studielånet för studier som aldrig blev avslutade gör.

Anders Borg: Vi ser utbildning som en investeringar och då är det rimligt att studiefinansieringen bygger på en lånedel. Jag tror också att det är bra om studenter arbetar extra. Att en sjuksköterska arbetat i vården eller en lärare har jobbat extra på restaurang ger vidare perspektiv och en bättre förståelse för samhället. Därtill är det roligt att arbeta.

Clas Engström: Sverige är det enda landet i världen där pensionärer beskattas hårdare än löntagare. Varför räknas inte ens privat pensionssparande som lön? Även om man har fått en skattereduktion då man betalade premien så har man dessutom betalat engångskatt på hela sparandet under kanske 30 år. Det gör att den totala skatten man betalar på sparandet blir i samma storleksordning som om man inte hade fått någon rabatt vid premebetalningen. Man betalar ju också full skatt när man tar ut sin privata pension. Gör du inte något åt detta före valdagen tror jag inte att alliansen kommer att sitta kvar efter nästa

Anders Borg: De flesta länder har en lägre beskattning på förvärvsinkomster eftersom det är väl etablerat att hur mycket det lönar sig att arbeta är centralt för att få många människor i sysselsättning. Ska vi klara pensioner, sjukvård och äldreomsorg när befolkningen åldras måste fler börja arbeta tidigare, de som arbetar måste uppmuntras att arbeta mera och fler måste stanna kvar i arbetslivet. Därför är det nödvändigt, också för pensionärernas skull, att förstärka arbetslinjen.

Ulf: Vilket år kommer ni att ta bort den "tillfälliga" värnskatten?

Anders Borg: Allians för Sverige anser att värnskatten är en skadlig straffbeskattning och att den bör avskaffas framdeles. Det måste ske när det finns ett ekonomisk utrymme och vägas av mot andra viktiga prioriteringar. Det är också en fördel om det kan säkras en finansiering som gör att fördelningseffekterna mildras.

Thomas J: Kan ni inte göra så att man själv kan bestämma över när ppm pengarna ska betalas in under året. Man vill ju ha in pengarna vid nedgång.

Anders Borg: Det är viktigt att spara till pensionen och det är bra att det finns en PPM-del i pensionssystemet.

Kolbaz: Hej Anders, vad är eran långsiktiga plan åt den växande arbetslösheten?

Anders Borg: Att förhindra att arbetslösheten biter sig fast är den viktigaste politiska frågan. Vi tror att vi kan dämpa genomslaget från finanskraschen genom att ge kommunerna mera pengar för att förhindra uppsägningar och att samtidigt förstärka arbetslinjen genom jobbskatteavdraget eftersom det är viktigt att också göra åtgärder som höjer sysselsättningen på sikt.

Suzanne: Hur kan det komma sig att ni budgetten innehåller vissa punkter som ni tidigare kritiserat själva?

Anders Borg: Vi har, tack vare att inkomsterna ökat mer än vi räknat med och utgifterna blivit lägre, kunnat göra mera krisåtgärder än vi tidigare räknade med. Det vi föreslår, t.ex. mer pengar till kommunerna, ökad insatser för omställning och mera pengar till infrastruktur är sådant som vi också tidigare valt att prioritera.

RoseMarie: Varför glömde ni bort de sjuka i er budget? Inte ett ord om de som utförsäkras från socialförsäkringssystemet.

Anders Borg: Vi gör en rätt betydande satsning på att underlätta för dem som lämnar sjukskrivning att få hjälp på arbetsförmedlingen. Det handlar om över 5 miljarder kronor. Inriktningen är att underlätta och vidga vägarna tillbaka till arbete.

Thomas: Hej Anders, i Norge betalar man bara halv inkomstskatt December månad, vore inte detta något för Sverige?

Anders Borg: Det är viktigt att fortsätta att förstärka arbetslinjen framför allt för låg- och medelinkomsttagare. Är lite osäker på poängen med att sänka skatten just i december. Fast å andra sidan är det ju trevligt med julglädje.

Ingemar: Jag hörde på P1 att ni ska sänka skatten för pensionärerna. Jag skulle då få 3 kr/vecka. Det räcker till EN kopp kaffe VAR ANNAN MÅNAD. Kommentar?

Anders Borg: Vi sänker skatten för pensionärer med 3,5 miljard kronor. För den som arbetat med en normal inkomst handlar det om en förstärkning på ca 2000 kronor om året. Det är alltid nödvändigt att göra en avvägning.

Danne, Halmstad: Hej Anders Borg! Tack för ett bra jobb, min fråga lyder - vad är dina tankar kring att aktivitetstödebidraget och lönen för praktik är lika? Bör ej praktiklönen vara högre än bidragsdelen för skapa mer intresse/motivation att komma ut i arbetslivet?

Anders Borg: Tack. Vi försöker att hitta sätt att motverka kriseffekterna. Vi har valt att prioritera att erbjuda utbildningsmöjligheter och aktiveringsmöjligheter för fler framför att höja aktivitetsersättningen.

Jessica: Hur kan skattesänkningarna ger fler jobb?

Anders Borg: När det lönar sig bättre att arbeta söker människor fler jobb och i vidare kretsar. Då minskar bl.a. risken för att inskrivning i a-kassan ska övergå i långtidsarbetslöshet och permanent utanförskap. Att det lönar sig att arbeta förbättrar sysselsättningen långsiktig.

Jonas: Varför inkluderar inte arbetslinjen slopat maxbelopp för studenter?

Anders Borg: Vi höjer studiemedlen för studenter och genomför också en höjning av maxbeloppet för studenter så att det blir vidgade möjligheter att arbeta extra. Det är bra att arbeta.

Tobbo: Hej. Vad sägs om ett tillfälligt högre grundavdrag för egenföretagare? Det skulle göra att färre konkade och att många kunde starta eget istället för att vara arbetslösa.

Anders Borg: Det är viktigt att fler vill bli företagare och att företagare vill anställa flera. Vi har gjort en hel rad förändringar för att underlätta för företagare. I denna budgeten sänker vi egenavgifterna för de som driver enskild firma. Det finns säkert andra åtgärder som kan övervägas på sikt.

Anders Borg: Stort tack till Aftonbladets läsare för bra frågor.

Publicerad:
Publicerad: