Femton veckor – utan ett öre

avJoachim Kerpner

Vladimir, 30, hårt drabbad av a-kassans väntetider

1 av 2
LÅNAR TILL HYRA Vladimir Farber blev uppsagd i juli. Han har gått 15 veckor utan a-kassa. ”Min far har lånat mig till tre hyror”, säger han.

Arbetslösa tvingas vänta på a-kassa i genomsnitt tre månader.

Alfakassans medlemmar måste klara sig ännu längre.

– Jag får hjälp av min far, han har lånat mig till tre hyror, säger Vladimir Farber, 30.

Ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar att väntetiderna för att få inkomstrelaterad ersättning från a-kassorna bara ökar.

För ett år sedan var den genomsnittliga väntetiden hos a-kassorna tio veckor. Nu är väntetiden tolv veckor – nästan tre månader. Hos Alfakassan har väntetiden fördubblats, från tio till tjugo veckor.

– Jag blev uppsagd i slutet av juli, nu är jag inne på min femtonde vecka utan pengar. Jag hade lite pengar undanlagda, men jag lever på miniminivå. Jag får hjälp av min far, han har lånat mig till tre hyror, säger Vladimir Farber, tidigare arbetsledare på en däckfirma.

”Måste gå fortare”

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, granskar just nu Alfakassans långa handläggningstider.

– Alfakassan har en knepig situtation. Vi känner att styrelsen tagit stort ansvar, men i den bästa av världar måste det gå fortare, säger IAF:s generaldirektör Anne-Marie Qvarfort.

Enda straffet IAF kan ge långsamma a-kassor är att dra in statsbidraget. Men det är inte aktuellt när det gäller Alfakassan:

– Det skulle innebära att folk inte får någon försörjning över huvud taget, säger Qvarfort.

Ny strategi

Därför har IAF, Arbetsförmedlingen och Arbetslöshetskassornas samorganisation kommit överens om en ny strategi:

– Förut har Arbetsförmedlingen med automatik sänt alla till Alfakassan. Nu är vi ense om att den enskilde ska kunna göra ett aktivt val, säger Anne-Marie Qvarfort.

Aftonbladet har förgäves sökt Alfakassans biträdande chef Ulf Björklund.

SÅ HÄR MÅNGA VECKOR MÅSTE DU VÄNTA PÅ PENGAR

A-kassa Okt -08 Okt -09

Alfa             10 20

ST 7 17

Småföretagarna 12 17

Elektrikerna 11 18

Teaterverksamma 19 17

Svensk Handel 11 18

Byggnads 11 15

Lärarna 12 13

Hotell- och Restaurang 12 12

Unionen 11 11

Kommunal 10 10

Akademikerna 8 10

Fastighets 10 11

Farmacitjänstemännen 5 7

Sveriges arbetares 8 10

SKTF 7 9

Journalisterna 7 9

IF Metall 8 9

Transportarbetarna 10 8

SEKO 8 8

Pappersindustriarbetarna 6 8

Livsmedelsarbetarna 8 8

Ledarna 8 8

GS 9 8

Finans- och Försäkring 6 8

Säljarna 8 8

Samtliga kassor 10 12

Fotnot: Listan visar hur många veckor det dröjde innan 75 procent av de arbetslösa fått inkomstrelaterad ersättning från sin a-kassa, i oktober 2008 respektive i oktober 2009. Handels a-kassa har inte lämnat fullständiga uppgifter. Kassans genomströmningstider kan därför inte beräknas.

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.