”Stick till vallokalen - och ge dem en fight”

Vänsterpartiets EU-valskandidat Hanna Löfqvist om varför du ska gå och rösta. Läs hela chatten med V-kandidaten här

Karin säger: Hej, varför vill du bli EU-parlamentariker?
Hanna Löfqvist säger: Därför jag har jobbat ett par år där nere som tjänsteman och känner att det finns en hel del att uträtta politiskt, minst sagt.
tiny säger: Hej Hanna! Vilka frågor hoppas du kunna påverka mest inom?
Hanna Löfqvist säger: Frågor som rör fackliga rättigheter, klimat, jämställdet
Torsten säger: Hur kan du som EU-parlamentariker påverka mitt liv och min vardag?
Hanna Löfqvist säger: Jag tänker fightas för att du ska slippa konkurrera med din lön. Jag tänker jobba för att människors behov ställs framför marknadens behov; att miljön- och sociala hänsyn ställs framför konkurrenslagstiftnig - det har bäring på alla msk vardag.
Fredde säger: Du är ju emot EU - blir det inte väldigt konstigt att sitta i EU-parlamentet då?
Hanna Löfqvist säger: Nix. Det är - oavsett vad jag tycker om det - ett faktum att mer och mer makt förflyttats från sverige till eu, från dig/mig till bryssel. Där makten finns måste även vänstern finnas. Det finns ju inte på kartan att lämna fältet fritt för högern.
Karl-Otto säger: Tycker du att EU tar sitt ansvar i klimatfrågan?
Hanna Löfqvist säger: Nej. Ambitionsnivån är för låg.
Maria säger: Vad tänker du göra för miljön om du blir vald?
Hanna Löfqvist säger: För det första verka för att klimatpolitiken är prio jämte jobb på den politiska agendan. FÖr det andra kämpa för investeringar i förnyelsebar energi, kollektivtrafik och energieffektivisering; se till att det är dom som smutsar ner som får betala.
Pocahontas säger: Tror du att Piratpartiet lyckas ta sig in i EU-parlamentet och i så fall vilken roll kan de spela?
Hanna Löfqvist säger: Jag tror att piratpartiet kan bli detta valets junilistan, om du förstår vad jag menar; dom kan skrälla till och få in en person eller två. Jag tror att dom kan hålla fanan högt i integritetsfrågor, men den politiska agendan borde vara större än så. Som jag ser det blir dom ett enfrågeparti.
Jag gillar Ryssland! säger: Vad ska ni ta för ställning i fildelningsfrågan? Kommer ni samarbeta med Piratpartiet om de får mandat i EU-parlamentet?
Hanna Löfqvist säger: Vi ligger väldigt nära piratpartiet i fildelningsfrågan, så det utgår jag ifrån att vi kan göra.
Dan säger: Vad är den viktigaste frågan för att få igång tillväxten i Europa igen? Och säg inte utbildning för det finns gott om utbildad arbetskraft som är arbetslös, och säg inte offentlig sektor för den skapar inte ny tillväxt.
Hanna Löfqvist säger: Jag vill bryta det nyliberala ramverk som präglar ekonomisk politik i EU. Det kräver ett förändrat mandat för ECB som inte enbart ska vara inriktat på att försvara prisstabilitet, samt få stabilitetspakten att inte motverka offentliga finaspolitiska stimulansåtgärder.Sen måste vi fatta att vi det är två kriser en ekonomisk och en klimatkris. Dom ska lösas samtidigt.
Olle säger: Varför ska jag rösta i EU-valet? Det känns som att vi Svenssons har väldigt lite att säga till i det stora hela – och att det mest är de stora länderna som har makten.
Hanna Löfqvist säger: Du ska rösta för att makt, mkt makt har förflyttats till eu och dess institutioner. Det är avgörande att vanligt folk röstar, så att inte enbart de med högst inkomster och högeråsikter (som det är nu) får mest att säga till om. Ge dom en fight och stick till vallokalen 7 juni!
Glenning säger: Vad driver dig att ställa upp som kandidat, hur ser du på din möjlighet att påverka EU?
Hanna Löfqvist säger: Det som driver mig är frustrationen över hur systemet funkar. Jag vill inte att världen ska se ut så. Det behövs folk på plats som inte sväljer hela betet, som kan kämpa för löntagarnas rättigheter, för klimaträttvisa och jämställdhet.
hutch säger: Hej Hanna! Vad är din önskelista till Fredrik Reinfeldt inför ordförandeskapet?
Hanna Löfqvist säger: Åtgärder som tar itu med människohandeln, klimattoppmötet i Köpenhamn, behovet av att respektera fackliga rättigheter
undrar säger: Är inte ni vänsterpartister emot personval? Ändå verkar du driva någonslags personvalskampanj inför valet. Dubbelmoral?
Hanna Löfqvist säger: Jag bedriver ingen personvalskampanj. Står helt enkelt tvåa på listan.
Isak säger: Ser du det som att dom som kommer rösta på piratpartiet gör ett förhastat val just för att få ut sin aggression kring the piratebay-rättegången?
Hanna Löfqvist säger: Japp. Faktiskt så har jag hört en hel del resonera precis så - i affekt.
säger: Vill du införa euro i Sverige?
Hanna Löfqvist säger: Absolut inte, vore urdumt.
Magnus säger: Hej Hanna! Jag vill veta vad du ska göra för att få EU att gå mer åt vänsterhållet när det gäller deras politik?
Hanna Löfqvist säger: Jag vill att maktförhållandena ska se annorlunda ut. Det är avgörande för att dra i riktning vänster ut, att arbetstagares position stärks på arbetsgivarens bekostnad. Att konkurrens über alles, får stå tillbaka för miljöhänsyn och sociala hänsyn. Jag vill att det ska finnas en stor gemensam sektor; att var och en ska betala efter förmåga åt var och en efter behov. Rättvisa helt enkelt!
säger: frågvis : Varför vore det urdumt med euro i Sverige?
Hanna Löfqvist säger: Därför att vi står oss bättre i jämförelse med euroländerna: vi har högre tillväxt, lägre inflation, lägre ränta - vi är inte fastlåsta i en övervärderad valuta.

aftonbladet.se

Publisert: