Vedeldad kamin fara för hälsan

”Lika hälsofarlig som utsläpp från fordon”

En vedeldad kamin kan vara mysig.

Men också lite farlig.

Luften hemma hos den som eldar med ved kan vara som en trafikerad storstadsgata, visar en doktorsavhandling i Göteborg.

Pernilla Gustafson, doktorand vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har kommit fram till att den som eldar med ved i kamin, panna eller spis har fem gånger så hög halt av cancerframkallande så kallade PAH-er i inomhusluften som den som inte eldar med ved, uppger Göteborgs-Posten.

– Utsläpp från vedeldning är lika hälsofarliga som utsläpp från fordon, säger Gustafson.

Kolväten

PAH står för polycykliska aromatiska kolväten och är den största grupp cancerogena ämnen som man känner till i dag. Bilavgaser, slitage av däck och vägmaterial är de största orsakerna till PAH i luften. Vedeldning är också med på listan.

Gustafson mätte 27 olika typer av PAH-er i olika hem. Nio av dem var signifikant högre hos vedeldarna. Övriga låg också högt.

– Sverige är ett vedeldande land och eldningen är en viktig källa för utsläpp av PAH-er och andra cancerframkallande ämnen och partiklar. Ändå finns det mycket lite forskning och studier i ämnet, säger Pernilla Gustafson till GP.

Som Hornsgatan

Studien gjordes i Hagfors och det visade sig att luften i vardagsrummen hos vedeldarna var som på Hornsgatan på Söder i Stockholm.

I Danmark krävde en rad miljöorganisationer i våras regeringsingripande mot vedeldade kaminer, spisar och kakelugnar. De är lika farliga som passiv rökning och kostar mellan 200 och 2 000 danskar livet varje år, hävdade man.

Nu anser Pernilla Gustafsson att svenska myndigheter måste arbeta aktivt för att minska riskerna med vedeldning.

– På alla sätt arbeta för att gamla kaminer och pannor byts ut till nya och mer miljövänliga. Dessutom bör man stödja fler liknande studier inom området.

Publisert: