Fritt fram för myggbesprutning

NYHETER

Det myggdrabbade området i Österfärnebofjärden kommer att besprutas. Regeringen har godkänt en utökad besprutning av det naturskyddade området.

– Vi gör det tillåtet att använda det myggmedel som gäller. Sedan kommer Kemikalieinspektionen att ge det formella tillståndet, säger miljöminister Andreas Carlgren till Sveriges Televisions Rapport.

Myggmedlet har beställts från USA. Största delen av kostnaden, 4 miljoner kronor, står länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna och Gävleborg för. Det är ännu oklart vem som ska finansiera den övriga delen på 1,4 miljoner.

TT