Läget kristiskt i Köpenhamn

Hillary Clinton och Todd Stern höll tal under klimatmötet i dag.
Hillary Clinton och Todd Stern höll tal under klimatmötet i dag.

KÖPENHAMN Tiden håller på att rinna ifrån klimatmötet i Köpenhamn.

Nu går förhandlingarna vidare utifrån två spår.

– Det är en kamp om klockan nu, säger miljöminister Andreas Carlgren.

På den elfte dagen av förhandlingar i Köpenhamn är läget kritiskt.

Positionerna är fortfarande låsta och på fredag är tiden ute.

I dag fick danskarna, som leder mötet, igenom att det fortsatta arbetet ska följa två spår:

1. En grupp ska arbeta vidare med det gamla Kyotoprotokollet, som u-länderna vill bevara. Enligt Kyotoprotokollet förbinder sig i-länderna till utsläppsminskningar, det ställer däremot inga krav på u-länderna.

2. En grupp ska arbeta vidare med det så kallade LCA-spåret (LCA står för "Linking Climate Adaptation", alltså bindande klimatanpassning), som i-världen vill se.

Två ”texter”

Men enligt Sveriges miljöminister Andreas Carlgren är det inte två olika avtal man nu jobbar med - utan två olika "texter".

– Att man presenterar två texter behöver inte vara ett stort problem. Det viktiga är innehållet i texterna, sa Carlgren på en pressträff i dag.

– Helt klart är att vare sig det danska ordförandeskapet eller konferensen har gett upp. Men det är en kamp om klockan nu.

Huvudkonflikten kan beskrivas så här: De rika länderna och de fattiga länderna är inte överens om vem som ska bidra med vad och med hur mycket. USA symboliserar här i-världen medan Kina representerar u-världen. Och om Kina och USA inte blir överens - då faller hela köpenhamnsmötet eftersom Kina och USA ensamma står för hälften av världens utsläpp.

I morse meddelade USA:s utrikesminister Hillary Clinton att man är villiga att ställa sig bakom summan 100 miljarder dollar per år för att hjälpa världens fattiga att möta klimathotet. Något liknande bud har ännu inte kommit från Kina.

Publisert: