Aftonbladet stödjer jordbävningens offer – gör det du med

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2010-01-14

Nu krävs snabba hjälp­insatser för att rädda liv – hjälp till du med.

Aftonbladet stöder därför Läkare utan gränser i deras insamlingsarbete för katastrofens offer.

Haiti klassas som väst­världens fattigaste land. Med en redan ansträngd sjukvård är slaget extra hårt.

– Skadade människor syns överallt och de är i akut behov av läkarhjälp. Det blir värre för varje timme, säger Dan Sermand, generalsekreterare på Läkare utan gränser i Sverige.

Därför är det bråttom att få in fler räddningsarbetare i landet.

Sjukhusen förstörda

Även Läkare utan gränser har drabbats av ett hårt slag i och med att organisationens tre sjukhus i området har förstörts i jordbävningen.

Läkarna opererar nu i provisoriska tält och fortfarande saknas flera medarbetare.

– Om man skänker till akutfonden kommer pengarna först och främst gå till att hjälpa de drabbade i Haiti.

I andra hand till att hjälpa andra krisdrabbade områden. Med ditt stöd kan du hjälpa oss att agera snabbt och

arbeta där behovet är som störst, säger Kristina Boberg, insamlingsansvarig på Läkare utan gränser.

Så kan du hjälpa de drabbade:

Röda korset PG: 900800-4. Du kan även sms:a AKUT till 72900 och skänka 50 kronor (som debiteras på din telefonräkning) eller sätta in valfritt belopp på plusgiro 900800-4 eller bankgiro 900-8004. Märk talongen med "Haiti".

Rädda barnen PG 902003-3 eller skicka sms 10KATASTROF (10 kr), KATASTROF (50 kr) till 72950.

Hoppets stjärna PG: 900253 - 6 eller sms STAR till 72930 och bidra med 100 kronor.

Läkare utan gränser PG: 90 06 03-2, Bankgiro: 900603-2, SMS:a ordet LIV till 72990 (50 kr).

Unicef Ge 50 kr – SMSa ”haiti” till 72900, sätt in ditt bidrag på postgiro 902001 -7 eller bankgiro 902001-7, märk talongen ”Haiti”.

Svenska kyrkans internationella arbete

Plusgiro 90 01 22-3, Bankgiro 900 122-3. Märk talongen "Haiti" Eller SMS:a "haiti" till 72950 så bidrar du med 50 kronor.

Läkarmissionen Plusgiro: 90 00 21-7 , Bankgiro: 901-7187. Märk talongen ”Haiti". Eller SMS:a Haiti50 till 72930. Du skänker 50 kr till Jordbävningsoffren.

SOS Barnbyar Plusgiro 90 02 29-6 eller Bankgiro 900-2031. Märk talongen "Haiti" eller SMS:a "SOSHAITI" till 72930, så bidrar du med 50 kronor.

Plan Sverige Plusgiro 90 07 31-1 eller Bakgiro 900-7311. Märk talongen "Haiti" eller SMS:a "HAITI" till 72 910 så bidrar du med 50 kronor.

Följ ämnen i artikeln