Regeringen storsatsar mot hedersvåld

Ger länen 36 miljoner kr

Regeringen satsar nästa år 36 miljoner kronor på att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Pengarna fördelas av länsstyrelserna.

”Ungdomar, främst flickor, som utsätts för hedersförtryck lever under mycket svåra förhållanden, ibland med fara för livet. Med ökade kunskaper om hur brett problemet är ökar också behoven av det förebyggande arbetet, samtidigt som tillgången till skydd och stöd till de utsatta måste fungera”, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i ett pressmeddelande.

Fördelas över länen

Enligt regeringsuppdraget ska länsstyrelserna i storstäderna lämna fortsatt stöd till skyddat boende. Kvinnans behov av stöd efter avslutad placering i skyddat boende ska uppmärksammas särskilt.

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland får 9 miljoner respektive 6,5 och 3,6 miljoner kronor. Minst får länsstyrelsen på Gotland med 70 000 kronor.

Länsstyrelsen i Östergötland får ett särskilt anslag på 4,2 miljoner kronor för nationellt eller länsövergripande arbete.

TT

Publisert: