Sveriges unga muslimer får rätt till statsbidrag

avEbba Thornéus

Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers rätt till statsbidrag för 2017 och kommit fram till att det inte finns skäl att avslå.

Myndigheten ser heller inget skäl till att återkräva bidrag för tidigare år.

Det var i april 2018 som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beslutade att avslå föreningen Sveriges unga muslimers ansökan om bidrag för 2017 samt kräva tillbaka bidragen för åren 2011, 2012, 2013, 2015 och 2016.

Som skäl angavs att föreningen inte uppfyllde kravet på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Myndigheten menade att föreningen haft förtroendevalda och medlemsföreningar som inte respekterar demokratins idéer, att föreläsare som uttryckt icke-demokratiska idéer bjudits in samt att det fanns en koppling till Muslimska brödraskapet.

Men under fredagen meddelade Förvaltningsrätten att det inte finns skäl att avslå föreningens ansökan om bidrag för 2017 eller återkräva bidrag för tidigare år.

”Domstolen har bedömt att föreningen har visat att organisationen vidtagit åtgärder mot de medlemmar och medlemsföreningar som agerat odemokratiskt och avbokat föreläsare som uttryckt odemokratiska idéer. Domstolen har inte heller funnit någon koppling till Muslimska brödraskapet. I bedömningen har domstolen också tagit hänsyn till att föreningen genomfört demokratifrämjande insatser och bedrivit ett förebyggande arbete mot extremism”, står det i ett pressmeddelande signerat rådmannen Kerstin Andres.