Svältkatastrofen växer i storlek

avLouise Lundström

Så kan du hjälpa till

1 av 8

Tio miljoner människor svälter i Östafrika.

Två miljoner är barn i akut behov av hjälp för att överleva.

Hungerkatastrofen beskrivs som den värsta på 60 år.

Aftonbladet hjälper dig att göra en insats.

Den extrema torkan har slagit hårt mot Östafrika. Matpriserna stiger hela tiden och boskap dör av uttorkning. Och nu kommer regnperioden. Men vädret är bara en av orsakerna till att tio miljoner människor enligt FN nu svälter i området.

– Egentligen är det inte torkan och regnet som är själva grundorsaken. Det är ett samlat resultat av konflikter som pågått i många år och som slagit ut hela samhällen, höjda matpriser, en stor befolkningsökning och torkan, säger Charlotta Wannholm, katastrofhandläggare på Röda korset.

Fyra gånger större befolkning

I Somalia har strider rasat i 20 år och samhällets grundstruktur har slagits ut. Och i vissa delar av Kenya har konflikter gjort att nomadernas rörelsemönster förstörts förklarar Charlotta Wannholm.

Dessutom har befolkningen i Kenya och Etiopien växt sig fyra gånger större än den var för 50 år sedan. Allt detta har lett till att samhällena inte längre klarar perioder av torka och regn på samma sätt som förut.

Röda korset var en av de organisationer som flaggade för vad som skulle hända redan för ett år sedan.

– Det här kommer inte som en överraskning och vi har arbetat mycket långsiktigt för att samhällena ska kunna klara sig själva när sådant här händer. Men vår hjälp räcker inte för vi har inte dom resurserna. Nu är krisen akut, säger Charlotta Wannholm.

Undernärda barn och gravida

Nu när krisen är ett faktum arbetar Röda korset med att köpa in boskap för slakt, bygga brunnar och växthus och med att köra in vatten. I delar av Somalia arbetar man med matutdelning och bygger näringskliniker för de allra värst drabbade.

– Många barn under fem år och gravida och ammande kvinnor är undernärda, säger Charlotta Wannholm.

400 000 bor i flyktingläger

Dadaab är världens största flyktingläger. Det ligger i nordöstra Kenya och är konstruerat för att rymma 90 000 personer. Men lägret är alldeles för litet för den flyktingström som varje dag rör sig från Somalia. Enligt Läkare utan gränser anländer runt 500 nya människor varje dag och 400 000 befinner sig nu inne i lägret. 25 000 bor utanför och de blir hela tiden fler.

I Etiopien är situationen lika dramatisk. I ett läger anpassat för 45 000 ryms redan omkring 100 000. Bland de patienter som Läkare utan gränser besökt i transitlägren i landet är 37 procent av barnen under fem år undernärda, skriver organisationen på sin hemsida.

Läkare utan gränser är ofta med vid katastrofer där människor flyr. Men Per Hedberg som är koordinator på organisationen berättar att det här är värre än vanligt.

– I tidigare flyktingsituationer jag varit med om har flyktingarna haft något med sig, en vattendunk, någon boskap. Nu har de inget alls, säger han till Aftonbladet.

Också Läkare utan gränser driver så kallade undernäringsprojekt i Östafrika.

– Just nu har vi över 3 400 barn inskrivna i våra näringsprogram. De senaste veckorna har vi sett en dramatisk ökning av människor som har färdats hundratals kilometer för att söka vård och få behandling för deras undernärda barn, säger Joe Belliveau, Läkare Utan Gränsers ansvarige i Somalia till organisationens hemsida.