De sveks av vården

Unik granskning avslöjar hur psykiatrin misslyckats rädda liv

För att du och de som har makten­ att förändra inte ska låta siffran passera som just bara en siffra har vi valt att berätta om 15 av alla­ dessa människor.

De har riktiga namn, ansikten och förtvivlade anhöriga som vill berätta­ hur de levde och dog. Och om hur svensk psykiatri misslyckades att rädda deras­ liv.

På mindre än fem år har minst 1 446 patienter inom psykiatrin tagit sina liv, visar Aftonbladets granskning.

Vart femte självmord skedde­ inom slutenvården.

– Arbetet går för långsamt, säger Socialstyrelsens utredare­.

Det går att förhindra självmord, det är experter och politiker­ överens om. Regeringen har dessutom en noll­vision mot självmord och har satsat miljontals kronor på svensk psykvård.

Ändå handlar det ytterst om resurser – till kvalificerad personal­ och utbildning.

– Jag tycker att det vore bättre­ om psykiatrin erkänner det. Antingen har vi en vård som tar hand om människor eller så fortsätter vi att bara medicinera. Mediciner räcker inte hela vägen, det måste kompletteras med samtal och uppföljning, säger Danuta Wasserman professor och Sveriges ledande expert på självmordsprevention.

Aftonbladet har granskat Socialstyrelsens förteckning över samtliga lex Maria-­anmälda självmord inom vården­ sedan 2007. Kartläggningen avslöjar att en över­väldigande majoritet – cirka två tredje­delar – av anmälningarna rör psykiatrin.

Mörkertalet stort

Minst 1 446 självmord har anmälts från januari 2007 till september i år. Siffran stiger för varje år.

Förra året nåddes en ny toppnotering – 364 anmälningar. Det motsvarar ett självmord om dagen i den specialiserade psykiatrivården.

Att anmälningarna ökar för varje år beror med största­ sannolikhet på att vården blir bättre på att anmäla­. Samtidigt pekar alla­ undersökningar på att mörkertalet är stort – fortfarande anmäls inte alla självmord, trots att det funnits­ en kontakt med vården­.

Vi har läst och tagit del av en stor mängd lex Maria-­utredningar bland annat i de 15 fall vi nu berättar om.

Vården lyssnar inte

Vår granskning visar att:

  Självmordsrisk­bedömningar görs inte alltid­.

  Det saknas kompetens.

  Patienten får inte den vårdplan han eller hon har rätt till.

  De vårdprogram som ska förhindra självmord används­ inte.

  Det tar för lång tid att få hjälp inom öppenvården efter utskrivning.

  Vården lyssnar inte på de anhöriga. Samar­betet är eftersatt.

Socialstyrelsen har skrivit två rapporter om självmorden i vården. I 62 procent av lex Mariorna­ fann myndig­heten brister­.

– Det tar väldigt lång tid att åstadkomma en förändring­. Jag var bitvis ganska upprörd, säger Helena­ Silfverhielm, som skrivit de två rapporterna­.

”Det handlar om att hitta skäl att leva vidare”

Många ville diskutera den psykiatriska vården och hur vi ska minska antalet självmord. Kloka svar och synpunkter kom från psykiatern och psykoterapeuten Daniel Frydman och Gunilla Wahlén, ordförande för SPES, riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd.

Tack alla för att ni har delat era erfarenheter! /Karin Magnusson

Följ vår granskning av psykiatrin LIVE

Klicka här eller på bilden för att komma till startsidan av Aftonbladets livegranskning ”Piller Pengar Psykvård.”

Socialstyrelsens hårda kritik mot psykvården

De program som ska förhindra självmord används inte  För lång väntan på öppenvård efter akutvård  Det saknas kompetens   Vården lyssnar inte på de anhöriga  Det finns ingen vårdplan

Om du behöver hjälp eller någon att prata med

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

Självmord kan förhindras och förhindras dagligen inom vården. Det är viktigt att alltid söka professionell­ hjälp.

Nationella hjälplinjen – kostnadsfri­ psykologisk­ hjälp: 020-22 00 60, alla dagar 13–22.

BRIS, Barnens rätt i samhället: 116 11.

Bris vuxentelefon: 077-150 50 50.

SPES – en ideell organisation för de som förlorat­ en anhörig­ i ett självmord: 08-34 58 73, alla dagar­ 19–22. www.spes.se.

Publisert: