”Då får annat stå tillbaka”

NYHETER

Fallet Ganna har berört ett helt land.

Nu kommenterar statsminister Fredrik Reinfeldt den uppmärksammade historien.

– Om vi ska låta människor som lever under fattigare förhållanden som har anhöriga i Sverige komma hit, då tycker jag vi ska vara medvetna om att det kommer att ställa ökade anspråk på offentliga resurser, säger han.

I går kom beskedet att Europadomstolen tillfälligt stoppar utvisningen från Sverige till Ukraina av demensjuka Ganna Chyzheska, 91. I dag kommenterar Fredrik Reinfeldt det mycket uppmärksammade fallet för första gången.

– Det är svårt att inte i hjärtat känna med henne och med hennes anhöriga. Nu är frågan här huruvida det rättsligt finns en grund för Ganna att kunna stanna, det är ju bland annat det som nu ska diskuteras, säger han. 

”Förändringar i lagen löser inte fallet”

Flera av allianspartierna vill nu, till skillnad från Moderaterna, se över lagstiftningen när det gäller utvisning av äldre.

– Låt oss också konstatera att förändringar i lagen inte kommer att lösa det här fallet. Det handlar snarare om vad som ska gälla framåt. Sedan ska vi föra diskussionen långsiktigt. Vilket vi för övrigt redan gör i en överenskommelse vi gjort med Miljöpartiet där vårt syfte är att förstärka möjligheten att, inte minst för de från Somalia, kunna komma som anhöriginvandrare till Sverige, säger Fredrik Reinfeldt.

Får konsekvenser

Enligt statsministern går det heller inte att tala om förändringar i lagstiftningen utan att tänka på vilka konsekvenser det får.

– Om vi ska låta människor som lever under fattigare förhållanden och har anhöriga i Sverige komma hit, då tycker jag vi ska vara medvetna om att det kommer att ställa ökade anspråk på offentliga resurser. Då får annat stå tillbaka, då blir det mindre till skolan och mindre till sjukvården. Om diskussionen förs så - att man är öppen med det - då är jag alltid öppen med att diskutera reformer i Sverige. Men då vill jag höra av de partier som tycker att lagen ska ändras, att det kommer före annat, säger han.