– Det behövs en politik för uppväxt

avJosefin Berglund

Lagstifta om föräldranärvaro i rätten och beräkna socialbidraget per dag.

Det är två av de förslag som Göran Hägglund lyfte fram i sitt tal i kväll:

– Det behövs en politik för uppväxt, sa KD-ledaren.

Psykiskt ohälsa, mobbade skolelever och unga kriminella.

Kristdemokraterna har bestämt sig för att satsa på barns och ungas uppväxtvillkor under de kommande åren.

"Kollektivt ansvar"

I sitt partiledartal i Almedalen under lördagskvällen sa Hägglund:

– Vi har som kollektiv kanske aldrig haft det bättre än vi har i dag, men hur mår våra barn? Får deras behov plats i vår välordnade och växande tillvaro?

– Det räcker inte med en politik för tillväxt, det behövs en politik för uppväxt.

Problem att brott avskrivs

Som ett steg i detta kräver Göran Hägglund och KD att föräldrar, vuxna och samhället agerar snabbare när unga begår brott.

– Som ansvarig vuxenvärld kan vi inte stå passiva. Det krävs ett helt samhälle för att uppfostra en generation. Vi måste göra det tydligt för unga att brottslighet inte är oacceptabelt.

Partiet vill minsta antalet avskriva anmälningar med hänvisningen till att det är en ung förövare. Hägglund tycker att det är problematiskt att många av dessa brott läggs ner, istället för att de utreds eller i vissa fall leder till åtal och lagförs:

– Vi borde istället tänka tvärtom - just för att förövaren är ung måste samhället vara extra noga med att ge chansen till positiva vägval.

Föräldrar åläggs vite

Partiet förslår om att lagstifta att föräldrar till barn som begår brott måste infinna sig under domstolsförhandlingar i rätten. De föräldrar som uteblir ska åläggas vite eller bli hämtade av polis.

– När en ung människa begår brott är det inte rimligt att de närstående står med armarna i kors.

Även barnfattigdom och socialbidragskonstruktionen togs upp under talet. KD vill förändra systemet så att socialbidraget beräknas per dag istället för per månad, som systemet fungerar i dag.

– Om man får arbetsinkomster avtrappas bidraget på ett sätt som gör att arbete många gånger inte lönar sig. Det här måste åtgärdas.

Räds inte oppositionen

Hägglund avslutade sitt tal med att hylla den egna alliansen.

– Trots ett besvärligare parlamentariskt läge finns det ett brett stöd för den politik vi för.

Han fortsatte:

– Vi ska fortsätta bygget av Sverige. Vi ska inte vika ner oss för ett hot om nyval från ett regeringsalternativ som inte finns.

ARTIKELN HANDLAR OM