Professor ville stympa möss – får avslag

Foto: Göteborgs universitet
Reumatiker En mus med reumatism.

avCarina Bergfeldt

NYHETER

En professor på Karolinska Institutet i Stockholm har klippt bort hela tår på försöksmöss för att identifiera individer.

Både smärtsamt och stympande, anser Länsstyrelsen som förbjuder ingreppen.

Men de tillåter dock att yttersta spetsen på tårna klipps av.

60 000 möss Musen är vanligaste försöksdjuret. På Karolinska institutet finns över 60 000.

I djurskyddslagen från 1988 står följande att läsa om djur som används i djurförsök:

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Får inte stympa

Nu har Länsstyrelsen med hänvisning till just djurskyddslagens regler gällande försöksdjur förbjudit en professor på Karolinska Institutet i Stockholm att klippa bort hela tår på möss.

Professorn, som forskar runt den reumatiska sjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE), hävdar att det varit nödvändigt att amputera upp till två tår på varje mus för att kunna identifiera dem.

”Smärtsamt”

Men länsstyrelsen anser att tillvägagångssättet att amputera tår är både smärtsamt och stympande.

”Generellt kan sägas att djurförsök i forskningen kring reumatoid artrit/multipel skleros ofta är problematiska ur djurskyddssynpunkt. Det utförs vävnadsprovtagningar som innebär stympande ingrepp på unga djur, att injicera retande ämnen som förstärker immunförsvarets reaktion är smärtsamt och de sjukdomar som framkallas är svåra. Smärtlindrande medel kan generellt inte användas” skriver de.

”Oacceptabelt”

Istället, skriver Länsstyrelsen i sitt beslut, tillåts bara att yttersta spetsen klipps av – vilket skulle mildra obehaget för djuren.

Länsstyrelsen riktar också i sitt beslut kritik mot att en veterinär inte besökt anläggningen under perioder på flera månader och kallar det ”oacceptabelt” att man stympat djuren utan veterinär närvarande.