Assange till attack mot svensk rättssäkerhet

NYHETER

”Övergrepp på övergrepp
har visats timme på timme”

Den svenska rättssäkerheten hamnade återigen i fokus under tisdagens förhandlingar om Julian Assange.

Både Assange och hans advokat Mark Stefens gick till hård attack mot överåklagare Marianne Ny.

Förhanlingarna som ska avgöra om Storbriannien ska utlämna Julian Assange till Sverige eller inte fortsatte på tisdagen. Och precis som tidigare försökte Assange försvar påvisa hur det svenska rättsväsendet är ruttet.

Genom att kalla bland andra förre överåklagaren Sven-Erik Alhem och Assanges svenske försvarare Björn Hurtig till vittnesbåset försökte försvaret visa att utredningen skötts illa.

Utfrågningen av Hurtig kom bland annat att handla om hur den svenska åklagarmyndigheten ska ha försökt stämpla Assange som en våldtäktsman genom att tipsa svenska tidningar.

Assange mötte pressen

Julian Assange själv sammanfattade själv dagens förhandlingar på en presskonferens inför ett stort medieuppbåd.

– Vad vi fått se är rättsövergrepp på rättsövergrepp bevisats i timme efter timme, sa Assange.

Även Assanges adovokat Mark Stevens klagade över hur utredningen i Sverige bedrivits, och uppmanade den svenska överåklagaren Marianne Ny att åka till London på fredag när förhandlingarna ska fortsätta.

Stevens begärde att hon skulle ställa upp på korsförhör och bland annat få förklara varför uppgifter ur utredningen läckt ut till media.

Riksåklagare bemöter kritik

Den svenska riksåklagaren Anders Perklev skickade under tisdagen ut ett pressmeddelande för att bemöta försvarssidans porträtterande av den svenska rättssäkerheten.

”Mot bakgrund av att vissa uttalanden riktar sig mot Marianne Ny personligen vill jag dock klargöra att enligt svensk rätt gäller, till skillnad från vissa andra rättssystem, så kallad absolut åtalsplikt. Det innebär att en åklagare i princip är skyldig att så långt det är möjligt fullfölja en brottsutredning, och när det finns tillräcklig bevisning, fatta beslut om åtal”, skriver riksåklagaren.

Förhandlingarna skulle egentligen ha avslutats under tisdagen, men drog ut på tiden och kommer att fortsätta på fredag.

Först därefter kommer beslutet om Assange kommer att utlämnas till Sverige eller inte.