"Det kan utvecklas mycket mörka scenarier"

– Vi måste fortfarande räkna med att det kan utvecklas mycket mörka scenarier. Jag tror inte att vi ska rygga för att det allra värsta kan ske, säger Andreas Carlgren.

Det sa Andreas Carlgren i dag angående de havererade japanska kärnkraftverken.

Enligt Carlgren finns det risk för ett skräcksenario när det gäller de havererade kärnkraftverken i Japan, och läckaget av radioaktiva ämnen.

Carlgren betonade dock att han inte har all information. Och han är inte övertygad om att all den information som finns offentliggörs.

Ställer frågan i fokus

– Jag utgår från att all information presenteras öppet, men vi kan befara att all information inte kommer ut, säger han.

– Det som nu sker i Japan ställer hela frågan om kärnkraftens säkerhet i fokus i världen och självklart för oss i Sverige, sade Carlgren.

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått nya uppdrag med anledning av den japanska tragedin och Carlgren vill se en genomlysning av det svenska säkerhetsarbetet inom kärnkraftsindustrin.

– De har fått ett utvidgat uppdrag. Nu ska de gå igenom vad som har skett i Japan och se vad vi kan lära av det. Klarar våra kärnkraftverk att elförsörjningen slås ut på ett liknande sätt till exempel? De måste se över hur de står emot eventuella kriser, säger han.

Även om vågorna runt landets kuster inte är tsunamihöga vill Carlgren ha utrett hur reaktorerna i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals skulle klara översvämningar.

Samlad bedömning

Efter händelserna i Forsmark 2006, då verket ställdes under särskild tillsyn under lång tid, och senare incidenter på Ringhals gör Strålsäkerhetsmyndigheten en samlad utvärdering av säkerhetsarbetet inom kärnkraftsindustrin. Man ska också bedöma förutsättningarna att driva reaktorerna under längre tid med bibehållen säkerhet.

Det arbetet ska redovisas till regeringen i oktober 2012.

Man har också bett det internationella atomenergiorganet IAEA att granska det svenska regelverket för säkerhet och strålskydd.

– Vi ska se till att vi blir kollade av andra, säger Andreas Carlgren.

Publisert: