Hmm. Är det verkligen viktigt? Aaa!

Mmm.

Hmm.

Mhm.

Obegripligt?

Nä, viktigt, rapporterar Mmmetro.

Ett samtal är mer än ord.

Mycket handlar om ljud.

Och enligt Mattias Heldner, professor i fonetik, är de så kallade återkopplingsljuden viktiga när det kommer till mänskliga relationer.

– De är små och ansenliga och märks inte, men blir de fel stör man sig på dem, säger han till Metro.

"Aah!"

I projektet "Samtalets prosodi" har Heldner analyserat 120 stycken 30-minuterssamtal.

Om ljuden utelämnas från ett samtal skapar det osäkerhet, enligt Heldner.

Men om samma ljud återkommer allt för ofta kan det uppfattas som störande.

Det gäller dessutom att ha koll på uttalet.

"Aah", med en stigande tonhöjning uppfattas som positivt.

"Aah", med en fallande tonhöjning uppfattas mer negativt.

Fotnot: Prosodi är ett begrepp som handlar om språkets ljudegenskaper.

Publisert: