Nyheter

Många äldre misshandlar sina grannar

Av: 

Joachim Kerpner

Jenny Hallström

Sanna Wolf-Watz

Yasmine Winberg

NYHETER

Det är inte ovanligt att äldre misshandlar sina grannar på ­landets äldreboenden.

Aftonbladets granskning visar att 23 fall anmäldes förra året – drygt hälften av dem på demensboenden.

– Det är 23 fall för mycket, ­säger Anna Karin Nyqvist, ­enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg.

Tipsa | Aftonbladet

En 93-årig man greps på ett äldreboende igår, misstänkt för dråp

Flera av misshandelsfallen på landets äldreboenden förra året var mycket allvarliga. Det fram-går av lex Sarah-anmälningarna ­under 2013 till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den 16 april 2013 uppstod en konflikt i matsalen mellan två ­boende på ett äldreboende i Krokoms kommun, enligt anmälan:

”Konsekvenserna för den ena parten blev så allvarliga att polis och ambulans tillkallades. Den ena parten bedömdes vara i behov av sjukhusvård och fördes till ­Östersunds sjukhus för konsultation.”

En annan allvarlig händelse som också slutade på sjukhuset ska ha inträffat i Botkyrka kommun sommaren 2013:

”Två medarbetare är inne hos en brukare och hör tumult från korridoren. De går ut och ser en brukare ligga på golvet och en ­annan stå över denne med höjd arm. De avbryter slagsmålet och personen som ligger på golvet tros ha en fraktur, och skickas till sjukhus med ambulans.”

Hittar inte rätt lägenhet

Anmälningarna visar att en ­vanlig orsak till våldet är att en äldre går in i fel lägenhet och då blir aggressiv, exempelvis i fallet på äldreboendet Rådmansgatan

i Östersund i september 2013:

”De boende hade liknande namn och en boende gick till fel lägenhet och blev arg på den som var i lägenheten (den som faktiskt bodde där). Hon körde ut XX rullstol till avdelningens matsal. Där slog och nöp hon XX i ansiktet.”

”De blir aggressiva”

Anna Karin Nyqvist, enhetschef för vård och omsorg om ­äldre inom IVO, anser att de 23 lex ­Sarah-anmälningarna från landets äldreboenden förra året är 23 fall för mycket.

– Vi brukar trycka på att när en person kommer till ett demens­boende ska man göra en risk­bedömning. Genom sin sjukdom kan de få nästan paranoida inslag, de kan tro att någon är ute efter dem. Sådana saker kan göra att de blir aggressiva.

Vilka brister på äldreboendena leder till de här situationerna?

– Jag kan inte säga det generellt. Men vid några tillfällen har vi sett att man inte har haft tillräcklig ­bemanning. Det har inte funnits personal på plats när en person börjar bli aggressiv mot en annan person.

”Saknar spärrar”

Undersköterskan Sarah Wägnert gav namn åt lex Sarah, lag­paragrafen som innebär att personal inom socialtjänstens område är skyldig att rapportera miss­förhållanden och risker. Wägnert, som i dag har varit undersköterska i 22 år, säger till Aftonbladet:

– Dementa har inte de här spärrarna. De gör saker som de säkert inte skulle göra om de inte var ­dementa.

Klas Öberg, analyschef på IVO, säger att man just nu analyserar lex Sarah-anmälningarna.

– Det kommer en rapport i feb­ruari och en i mars. Jag vill vänta med kommentarer till dess.

ANNONS

De nya Muminmuggarna ABC finns nu att förhandsboka hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter