Radioaktivt ämne stulet från lastbil

Radioaktivt material som transporterats på lastbil stals under måndagen i Mexiko.

Ämnet var på väg från sjukhus till en avfallsanläggning när det togs.

Risk finns nu för att materialet kan användas för bombtillverkning.

En lastbil som transporterat radioaktivt material har stulits i Mexiko.

Detta uppger Internationella atomenergiorganet (IAEA) i ett pressmeddelande.

Det radioaktiva ämnet går under benämningen kobolt-60 och används bland annat inom sjukvården i medicinsk apparatur för att bekämpa cancer.

Lastbilen transporterade ämnet från ett sjukhus till en avfallsanläggning när den stals i närheten av Mexico City i måndags.

– När lasten stals var den skyddad på vederbörligt sätt. Men lasten kan bli extremt farlig för en person om den avlägsnas från skyddet eller skadas, skriver IAEA i pressmeddelandet.

Kan användas till bombtillverkning

Rent teoretiskt skulle kobolt-60 kunna användas för att tillverka en så kallad smutsig bomb.

Med detta menas en bomb som sprider det radioaktiva ämnet utan att en kärnexplosion inträffar.

Denna typ av bomb har dock aldrig tillverkats men har blivit förväxlade med så kallade domedagsbomber. Det är dock inget som det rör sig om i detta fallet med de så kallade smutsbomberna.

Experter har även tidigare varnat för att förvara radioaktivt material på sjukhus.

Mexikanska regeringen har efter det inträffade utfärdat en varning till allmänheten.

Publisert: