Rapport om brister på äldreboende mörkades

Marie Sundström var den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som avslöjade Caremaskandalen.

Nu har hon återigen larmat om brister på äldreboendet Koppargården – men rapporten mörkades för de ansvariga politikerna, avslöjar Dagens Arena.

I slutet av 2011 briserade den så kallade Caremaskandalen efter att allvarliga brister uppdagats på äldreboendet Koppargården i Vällingby i västra Stockholm. Bland annat hade stadsdelen Hässelby-Vällingbys medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) Marie Sundström avslöjat att Koppargården var underbemannat, vilket hon ansåg äventyrade patientsäkerheten.

För lite personal

Sedan dess har det privata vårdbolaget Carema bytt namn till Vardaga och Stockholms kommun tagit tillbaka driften av Koppargården.

I oktober och november 2013 gjorde Marie Sundström ett återbesök på Koppargården. I sin rapport skrev hon att en del hade blivit bättre, till exempel dokumentation och rutiner för teammöten, men också att anställda fortfarande tyckte att personalstyrkan var för liten och att vissa arbetspass var för långa.

”Medicinskt ansvarig sjuksköterska ser med oro på hur verksamheten minskat på personalen”, skrev Marie Sundström i sin rapport.

En rapport som dock mörkades för politikerna i stadsdelsnämnden, avslöjar Dagens Arena.

”Inte klokt”

På ett nämndemöte den 20 mars i år delades ett PM ut, undertecknat av stadsdelsdirektören Ulla Thorslund och avdelningschefen för äldrevården Ingrid Friberg. Där framgick att stadsdelen, trots Marie Sundströms MAS-rapport, opponerade sig mot en uppföljning av Koppargårdens ramavtal, alltså det avtal som beskriver vad äldreboendet ska leverera. Problemet var bara att politikerna alltså inte hade fått läsa MAS-rapporten.

Flera av politikerna på nämndemötet reagerade kraftigt, skriver Dagens Arena.

– Det var inte klokt. Cheferna gick i polemik med en rapport som vi politiker inte hade fått ta del av, säger vänsterpartisten Margaretha Boman till tidningen.

Partikollegan Leif Larsson håller med.

– Det finns ett beslut sedan tidigare att nämnden ska få alla MAS-rapporter. Cheferna gick emot det beslutet. Det blir konstigt för oss om vi får ett PM från stadsdelsledningen, som direkt polemiserar mot en rapport vi inte fått läsa. Om vi som nämnd ska kunna göra en bedömning måste vi ha ett allsidigt material.

Byter uppdrag

Dagens Arena skriver att Marie Sundström dessutom har blivit av med sitt uppdrag som medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässelby-Vällingby, ett jobb hon har haft i 22 år.

När Aftonbladet når Marie Sundström bekräftar hon att hon inte längre är ansvarig för Hässelby-Vällingby, men hänvisar övriga frågor till sin chef Gunilla Davidsson, verksamhetsområdeschef i Rinkeby/Kista.

Hon säger att det redan för två år sedan togs ett beslut om att regionalisera hela MAS-organisationen.

– Tanken är att MAS-uppdragen inte ska vara styrda till särskilda stadsdelar, utan att man ska kunna hjälpas åt och få ett kollegialt mervärde av att vara en grupp. I den organisationen ingår det att man inte bara ska ha sin egen stadsdel, utan att man även ska byta stadsdel för att bygga upp en samsyn på uppdraget, säger Gunilla Davidsson.

– Nu kommer Marie att glida in i Bromma och den som är i Bromma kommer att ta över Hässelby-Vällingby.

Så Maries jobbyte har inget med kontroverserna kring Koppargården att göra?

– Absolut inte. Den här omorganisationen skedde för länge sedan.

Aftonbladet har sökt Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby, för en kommentar.

Publisert: