Juristen: ”Svårt för djurägare att få rätt”

NYHETER

Anette Cedergren är jurist med stort engagemang i djurrättsfrågor.

Hon anser att det är alldeles för svårt i dag för djurägare att få rätt efter att ha drabbats av felbehandling.

– Det borde finnas en instans för våra husdjur, en djurombudsman, säger hon.

I dag finns rad bestämmelser om hur djur ska hållas och behandlas, och nya tillkommer hela tiden.

Bland annat är en djurägare skyldig att uppsöka veterinär om djuret blir skadat eller sjukt.

Men när djurägare uppsöker en veterinär, och djuret blir felbehandlat, är juridiken inte lika enkel.

– Det krävs kolossalt mycket för enskilda vad gäller att kämpa för att få sin rätt, säger Anette Cedergren.

Tydlig gräns saknas

Den djurägare som fått sitt djur felbehandlat får i dag vända sig till olika instanser, anmäla till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, och polisen samt väcka skadeståndstalan i domstol.

– Jag önskar att det funnes en sorts konsumentombudsman för djurägare - en "Djurombudsman". Det saknas en instans där man kan få hjälp hela vägen.

Hon tycker det saknas en tydlig gräns för hur många felaktigheter en veterinär kan få göra. Och tydligare gränser för vilka följderna ska vara.

– Det måste till ett hårdare system så att det blir konsekvenser av det man gör. Veterinärer ska inte kunna felbehandla hur många djur som helst.

Anette Cedergren uppmanar därför alla djurägare som drabbats att anmäla.

– Då kan det bli mera praxis på området som ansvarsnämnden och domstolarna kan följa. Då kan det bli tydligare vad som ska vara varning och vad som ska vara återkallande av legitimation.