EU-kamp mot plastpåsar

80 procent av de vanligaste förorenande plastpåsarna i EU ska bort till 2019, röstade EU-parlamentet för på onsdagen.

Årligen förbrukas 100 miljarder plastpåsar i EU och förslaget avser påsar tunnare än 0,05 millimeter som ofta sprids i haven till fiskar, fåglar och vidare i näringskedjan.

Svenska ledamöter var kluvna. S röstade för, men förslaget ska nu till ministerrådet och sedan återvända.

– Då hoppas vi anpassa det till svenska förhållanden, säger Åsa Westlund (S).

”Detaljreglering”

I EU:s länder används påsar på olika sätt. I Sverige blir tunna matkassar som vi betalar för oftast soppåsar. Så är det inte på många andra håll, där tunna gratisvarianter skräpar ner mycket mer.

M och KD röstade emot trots att man vill hindra nedskräpning.

– Det här är en typ av långtgående detaljreglering som alla politiker säger sig vara emot tills de röstar i EU-parlamentet, säger Christofer Fjellner (M).

TT

Publisert: