Expert om terrorhotet i Norden: ”Risken har blivit ännu större än förut”

NYHETER

Islamologen Jan Hjärpe ser ökad risk för terrordåd i Danmark

Islamologen Jan Hjärpe anser att risken för terrorattacker i Norden och Danmark har ökat efter Muhammed-teckningarna.

Det avslöjade han idag i ett chatt med tusentals läsare på aftonbladet.se.

Foto: Mats Strand
Ökad terrorisk Islamologen Jan Hjärpe tror att risken för terrorattentat i Danmark och Norden ökat.

Intresset att diskutera Muhammed-teckningarna och de rasande demonstrationer som följt i spåren av Jyllands-Postens publicering var rekordstort: Tusentals läsare loggade in på chatten för att läsa Jan Hjärpes intressanta och intierade svar:

3g:Jojo säger: Hej, jag har inte riktigt förstått varför dom blir så rasande på dom här bilderna, vad symboliserade dom?

   Jan Hjärpe säger: Jag tror att bilderna fungerade som en gnista i en kruttunna. Människor var ändå frustrerade, har reagerat på Irakockupationen, på vad som händer i Israel-Palestina, många känner sig hjälplösa när man inte har demokrati och inflytande på makten. Och så kommer en symbolfråga som är enkel att förstå: Nidbilder av profeten, en medveten provokation mot människors tro. Så kan man psykologiskt förklara reaktionen. Och det är en stor provokation och göra hånfulla bilder av det som människor identifierar sig med.

O säger: Enligt koranen är det väl muslimer som inte får avbilda Muhammed eller kvinnor offentligt. Vi är ju inte muslimer.

   Jan Hjärpe säger: Det finns inget bildförbud i Koranen, men väl förbud mot gudabilder. Bildframställningar av människor och djur ogillas, men inte på grund av något koranställe utan på hadither, traditioner om att Muhammed har sagt att "bildframställare" råkar illa ut på Yttersta Dagen. Sedan är det olika åsikter om vad detta egentligen ska betyda. Det är inte bildförbudet i sig som åstadkommit krisen idag, utan det faktum att det var karikatyrer, som då kan uppfattas som angrepp på tron.

Wahid säger: Hur långt kommer detta gå?

   Jan Hjärpe säger: Väldigt svårt att gissa. Extremgrupper av olika färg försöker nu använda sig av krisen för att främja sina egna intressen. Sverigedemokraterna har på gång en medveten provokation, tydligen för att försöka få uppmärksamhet - och det kommer de ju att få om det blir en reaktion på saken i den muslimska världen. Extremistiska jihadister vill använda sig av det här för att få till stånd en konflikt mellan den muslimska världen och Europas icke-muslimska befolkningar. Krisen är redan värre än vad Rushdieaffären var, och den varade i tio år... Vi får försöka verka för att folk kommer till tals och att alla som inte vill ha våld och motsättningar försöker lugna känslorna på alla håll.

Sara säger: Kan detta gå så långt som till ett tredje världskrig? Varför tog de så lång tid innan islamisterna reagerade av bilderna, de publicerades ju i september vad jag förstått.

   Jan Hjärpe säger: Något tredje världskrig blir det nog inte. Det nya är att dagens våld, kriser och konflikter inte är krig mellan stater. Alltså reguljära krig mellan regeringar som har krigsmakter. Vad det kan bli är revolter, kanske statskupper, terroraktioner i stor omfattning. Och det är illa nog.

Mona säger: Vad bör/kan man göra för att lugna ned den upprörda stämning som har uppstått?

   Jan Hjärpe säger: Jag tror mycket på att det är bra med personliga möten. Att människor umgås. Folk med samma yrken och samma intressen har så mycket gemensamt att den här typen av motsättningar kan föras åt sidan. Kom ihåg att extremgrupper försöker få folk att helt och hållet identifiera sig med en enda tillhörighet ("dansk", eller "muslim", eller "europeisk demokrat"). Men i verkligheten har vi alla många tillhörigheter, och den viktigaste av dem är att vi alla är människor. Man kan försöka främja att folk umgås, helst väldigt konkret, eller åtminstone på internet. Så ta kontaker!

Benny säger: Tror du detta kan leda till en terrorattack i Danmark/Norden?

   Jan Hjärpe säger: Ja. Den risken har blivit ännu större än förut. Danmark har redan tidigare hotats som föjd av att Danmark har trupp i Irak och har nära relationer med den amerikanska administrationen.

sleyim säger: Tror du att detta kommer att fortgå länge och tror du att detta kommer sprida sig till Tunisien?

   Jan Hjärpe säger: Jag tror att krisen blir långvarig, men jag ser inte Tunisien som särskilt indraget i den. Överhuvud är Maghrib-staterna (i Nordafrika) så nära kulturellt knutna till Europa och ingår i Medelhavssamarbetet, där Sverige har tagit på sig just att uppmuntra det kulturella samarbetet. Jag hoppas att Sverige blir riktigt aktivt på det området nu, Det skulle vara bra.

Joakim säger: Anser du att Aftonbladet gör rätt i att censurera bilderna för svenska läsare?

   Jan Hjärpe säger: Ja, i den situation som nu råder. Den som vill se bilderna har andra möjligheter att göra det. Så någon funktion att ge ny information har inte en publicering och den skulle helt klart uppfattas som en provokation och inte som ett seriöst inlägg.

Peter säger: Finns det politiska krafter i det muslimska samhället som vill flytta över uppmärksamhet från viktiga frågor som t.ex innebörden av att Hamas kommer i regeringsställning till sidospår som dessa karikatyrteckningar. Är det i så fall frågan om medveten uppvigling för att rikta massmedia och människors uppmärksamhet i en annan riktning?

   Jan Hjärpe säger: Ja, det finns en rad grupperingar som utnyttjar människors känslomässiga reaktioner, och det sätter också press på regeringarna att agera, att visa att de också försvarar människors tro. Exempel är de demonstrationer som förr var fredliga, men som togs över av smågrupper som genomförde förstörelsen av de diplomatiska beskickningarna. I varje krissituation försöker en lång rad olika intressenter begagna tillfället. Så också i Sverige - Sverigedemokraterna gör sådana försök nu. Hoppas det inte lyckas.

king of malmö 17 säger: Varför ber dom inte om ursäkt så snabbt så möjligt? Varför gör dom sådana bilder för kränka muslimerna?

   Jan Hjärpe säger: Att be om ursäkt innebär att man själv tror och erkänner att man handlat fel. Och det har man svårt att göra om man är politiker eller har ambitionen av vara opinionsbildare. Sedan är det väl också så att de som vill ha konflikten och använda sig av den inte tänker acceptera någon ursäkt.

Piddelin säger: Syrien och Libanon är två väldigt sekulariserade länder med god stämning mellan religiösa grupper. Tror du det finns en risk att detta kommer försämras?

   Jan Hjärpe säger: Ja, det är en ganska stor risk. Man jag tror att det inte blir så i Libanon som har haft erfarenheten av decennier av våld och lidande genom inbördeskrig mellan olika grupper. Så där finns det en stark vilja, både bland politiker och "vanligt folk" att inte låta det gå så igen. Man vill inte ha det tillståndet tillbaka.

Barilla säger: Hur kan man få muslimer att acceptera att Europa är sekulariserat och att religion är något som får kritiseras eller förlöjligas öppet?

   Jan Hjärpe säger: Det finns en stor världsvid opionsundersökning som fortgått nu i mer än ett decennium, som heter World Values Survey. Genom den vet vi att den absoluta majoriteten i den muslimska världens länder vill ha demokrati och vill att man respekterar mänskliga rättigheter. Det är något som är väldigt attraktivt. Just därför är det en sådan allvarlig kris nu att ordet "demokrati" och "mänskliga rättigheter", och "yttrandefrihet", förknippas med att man förhånar människors religion. Det har gjort stor skada. JP:s muhammedkarikatyrer har skadat demokratiseringsprocessen enormt.

aftonbladet.se