Vad är islam?

Foto: huvudet mot mecka Bön i en irakisk moské. En rättrogen muslim ber fem gånger om dagen.
NYHETER

Vad är islam?

Jan: – Ett stort förråd av berättelser om Muhammed och hans följeslagare, ritualer som kan följa ens dagliga liv, regler och ord som ger mening åt det som finns i världen och i livet. Det är en helig bok, Koranen, som räknas som Guds eget talande. Men det är också känslor, andakt och upplevelser.

Hur uppkom religionen?

Jan: – Vid 500-talets slut hade utvecklingen på Arabiska halvön gått från ett nomadsamhälle till ett samhälle där rikedom och inflytande berodde på framgång i handeln. Mekka var en knutpunkt för karavanhandeln. Samhällsförändringen ledde till ett ”livsåskådningstomrum”, där det budskap som Muhammed framförde – monoteism, ”ingen gud utom Gud”, och ansvar för de fattiga, änkorna och de faderlösa passade in.

Vem är muslim?

Jan: – Det råder det oenighet om. Enklaste svaret är att var och en som själv ser sig som muslim ska räknas som muslim.

Sedan finns det andra som gör ”takfir”, förklarar att den som inte uppfyller vissa villkor inte ska räknas som muslim.

Formellt är man muslim om man uttalar trosbekännelsens båda led: Ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds sändebud.

Vanligaste missuppfattningarna om islam?

Jan: – Att tro att religionstillhörigheten är det som bestämmer vad människor gör eller tänker.

– Att föreställa sig att religion är något oföränderligt. Det sker hela tiden förändringar.

– Att tro att folk gör som religiösa ledare säger. Det är snarare tvärtom: religiösa ledare och predikanter predikar just därför att folk inte brukar göra som de säger.

– När det gäller just islam är det att man antar att allt som görs och alla regler som följs (eller bryts) är något som står i Koranen.

Vad skiljer shia från sunni?

Jan: – Synen på ledarskapet efter Muhammeds död. Sunnitisk islam ser de tre första kaliferna som Muhammeds legitima efterträdare, medan shiiterna anser att ledarskapet rätteligen hör till profetens närmaste släktingar, i första hand hans kusin och svärson Ali och de imamer som härstammar från honom.

Vad är Koranen?

Jan: – Samling uppenbarelser som Muhammed hade under en period av 22 år. För den troende är det Guds egna ord.

Synen på sex,droger och alkohol?

Jan: – Den vanliga uppfattningen är att sex endast hör hemma inom äktenskapet. Droger och alkohol är förbjudna.

Några ord om...

Var fjärde människa är muslim

Läs mer:

Varför protesterar världens muslimer? Varför slår de sönder och bränner svenska och danska ambassader? Varför får man inte publicera bilder på Muhammed? Svaren får du i den islamskola i tre delar som Aftonbladet startar i dag. Till vår hjälp har vi Jan Hjärpe, 63, Sveriges enda professor i islamologi. I dag berättar han om islams grunder, Koranen och de vanligaste missuppfattningarna om islam.

Anders Haraldsson