Vaccin skyddar mot livmoderhalscancer

NYHETER

Forskare: Alla flickor och pojkar upp till 18 bör vaccineras

Ett försök att vaccinera kvinnor mot livmoderhalscancer har gett mycket gott resultat, enligt en internationell studie som läggs fram vid ett forskarmöte i USA på fredagen.

Studiens resultat visar att de kvinnor som tog virusvaccinet fick ett 100-procentigt skydd mot att drabbas av cellförändringar i livmoderhalsen. Sådana förändringar är starkt kopplade till risken att senare utveckla cancer.

I den studie som nu redovisas ingick 12 000 friska kvinnor i åldern 16-23 år från 13 länder. Från Sverige har 845 kvinnor deltagit.

Flera virus

Kvinnorna fick vaccin mot fyra typer av humant papillomvirus, HPV. Två av typerna är inblandade i 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer, och de övriga två ligger bakom nio av tio fall av könssjukdomen kondylom.

Kvinnorna fick vaccinet vid tre tillfällen under ett halvår och följdes sedan upp efter ett halvår, ett år respektive två år. Därefter testades de för att se om de bar på virus eller hade cellförändringar.

Hundraprocentigt skydd

Forskarna fann att ingen av de kvinnor som fick vaccinet utvecklade cellförändringar under studiens gång. Det gjorde däremot 21 kvinnor i den kontrollgrupp som fick placebo, sockerpiller.

- Eftersom alla kvinnor haft samma möjlighet att smittas under tiden som studien pågick innebär det att vaccinet gett ett hundraprocentigt skydd, säger Sven-Erik Olsson, verksamhetschef vid kvinnokliniken på Danderyds sjukhus och koordinator för de svenska vaccinstudierna.

Han anser att alla flickor och pojkar upp till 18 år bör vaccineras.

- Pojkar kan ju vara virusbärare och överföra smittan till flickorna, säger han. En fördel med vaccinet är att det också skyddar mot kondylom.

Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor i åldern 15-44 år. I Sverige insjuknar årligen cirka 500 kvinnor i sjukdomen, runt 200 dör.

P O Lindström/TT