Han stoppade stan

NYHETER

Arbetskamraterna strejkar vilt för Per Johanssons skull

Foto: stolt men inte nöjd För en vecka sedan varslades han om uppsägning. I dag, torsdag, strejkade hans arbetskamrater vilt i protest. – Jag är stolt över dem, säger Per Johansson.

Per Johansson, 45, är mannen som stoppade tunnelbanan. Hans arbetskamrater strejkar vilt – för att stoppa uppsägningen av fackbasen.

– Jag är stolt över dem, säger han.

För en vecka sedan meddelade Connex ledning att Per Johansson, ordförande i Sekos klubb 119, ska sägas upp.

Enligt företagsledningen har han varit illojal och behandlat medarbetare kränkande.

– Men alla hans arbetskamrater har uppfattat det som ett straff för hans kritik av arbetsmiljön och brandsäkerheten, säger P-O Fällman på Seko Stockholm.

Avskedet har utlöst en våg av protester.

– Jag är stolt över att arbetarnas solidaritet manifesteras på det här viset. Det bekräftar min tro på att jobba fackligt, säger Per Johansson.

Han har en lång facklig karriär bakom sig. I över 20 år har han stridit för bättre villkor.

Enligt Per Johansson har klimatet mellan personalen och företaget hårdnat senaste tiden. En av de mest efterhängsna tvisterna gäller brandsäkerheten i de gamla tunnelbanevagnarna, till följd av en brand 2002.

– Det är en chock för oss att pengar nu går före säkerhet. Förr hade tågen helt enkelt dragits in tills man utrett orsaken till branden ordentligt, säger Johansson.

Anette Holmqvist