Dahlgren: Jag talade inte med Danielsson

NYHETER

Nu får vi veta vad som sas i JO:s förhör

Tre gånger har UD:s Hans Dahlgren och Göran Perssons högra hand Lars Danielsson försökt bli överens om vad som hände på annandag jul 2004.

Men de har misslyckats.

Foto: Hans Dahlgren nekar.

Än en gång säger Hans Dahlgren att han inte pratade med Lars Danielsson annandag jul 2004. I förhöret med justitieombudsmannen, som blev offentligt i går, säger han dessutom att han omöjligt kunnat säga till Danielsson att läget på UD var under kontroll redan på morgonen. Det visste han inte förrän sent på eftermiddagen.

-Det dröjde ju en god bit in på eftermiddagen innan jag hade någon egen kontakt med någon medarbetare på utrikesdepartementet, säger Dahlgren i förhöret med JO.

Samtalade kl 17

Först vid 17-tiden pratade han med chefen för den konsulära enheten.

Danielsson har hela tiden hävdat att det var telefonsamtalet med Dahlgren på förmiddagen som gjorde att han kunde meddela statsministern att arbetet på UD fungerade. Därmed avbröt inte Göran Persson julfirandet på Harpsund.

Vid tre tillfällen har Dahlgren försökt förmå Lars Danielsson att korrigera sin minnesbild.

Vän fixade telelistor

Tack vare vänskapen med en högt uppsatt chef på Telia har Dahlgren två gånger lyckats kontrollera vilka samtal som ringts till hans mobil.

I normala fall lämnar Telia bara ut de uppgifterna till polisen vid misstanke om brott. Dahlgren har erbjudit JO att få ta del av anteckningarna från Teliabesöket.

Tidigare artiklar

Elisabeth Marmrostein