– Unga män är deras största väljargrupp

NYHETER

Statsvetaren Anders Widfeldt chattade om högerpopulistiska partier i Sverige och Europa

   Anders Widfeldt säger: Hej, nu är jag redo.

grejs säger: hejsan, i hur många länder finns liknande partier som SD?

   Anders Widfeldt säger: De allra flesta länder i Europa har något eller några partier som kan sägas tillhöra den högerpopulistiska partifamiljen.

bullen säger: hur ser högervindarna och främlingsfientligheten ut i europa - är de lika starka som i danmark eller är danmark ett undantag?

   Anders Widfeldt säger: Det varierar. I till exempel Flandern i Belgien är de mycket starka, i länder som Irland och Luxemburg är de svaga. Men vi ska komma ihåg att främlingsfientliga stämningar kan förekomma även där de högerpopulistiska partiernas stöd inte är så starkt.

Viktor säger: SD har under senare år förändrat partiet; sparkat folk med extrema åsikter, formulerat en ny identitet (ny logga nyligen). Är det ett vanligt tillvägagångssätt bland populistiska partier?

   Anders Widfeldt säger: Ja. Nästan alla högerpopulistiska partier har agerat på det sättet. Ibland med framgång, ibland inte. Ibland på grund av yttre tvång, som i Belgien, där Vlaams Blok i praktiken olagligförklarades och återuppstod under nytt namn (Vlaams Belang) och med en mildare framtoning.

Danne! säger: Kan man kalla SD för rasister och vilken är den största skillnaden på dom och andra "högerpartier"?

   Anders Widfeldt säger: Svår fråga; det bror på hur man definierar rasism. Enligt en strikt definition av rasism, tron på medfödda och ärftliga skillnader mellan folkgrupper, och en hierarki av folkgrupper, är det tveksamt om SD:s nuvarande partiprogram är rasistiskt. Men SD:s motstånd mot mångkulturalism kan ses som förenligt med en annan definition av rasism, kallad "ny rasism" eller ibland "kulturism".

balalajka säger: vad är egentligen ett högerpopulistiskt parti, varför kallas de så?

   Anders Widfeldt säger: Höger på grund av sin radikala nationalism (i den ekonomiska politiken är de långtifrån alltid till höger, eller i alla fall speciellt långt till höger). Populister eftersom de tenderar att förespråka enkla lösningar på komplicerade problem, och för att de är skeptiska (om ej alltid öppet fientliga) till den representativa demokratin.

nisse säger: På vilket sätt är du expert i frågan?

   Anders Widfeldt säger: Forskar i den, skriver artiklar.

daniel säger: vad har SD för ideologi egentligen, är det att få slut på det mångkultuella samhället som finns i Sverige just nu? Jag tycker att det är skrämmande att SD är 3 största partiet i Sverige om ungdomarna fick välja, kanske är tur att vi inte får det.

   Anders Widfeldt säger: SD:s ideologi är en radikal form av nationalism. Det finns olika former av nationalism, som kan vara inklusiva. Ett sådant exempel är det skotska nationalistpartiet SNP. Men den nationalism SD står för är mer exkluderande. Det är ganska tydligt att det du säger, att SD vill få slut på det mångkulturella samhället, är en bärande del i SD:s ideologi. Det sticker de knappast under stol med.

Anonym säger: Ingen jag känner är med i ett högerpopulistiskt parti eller ens sympatiserar med dem, men någon måste ju gilla dem eftersom de trots allt har anhängare. Hur rekryterar de och i vilka kretsar?

   Anders Widfeldt säger: Det vet man inte så mycket om. Det finns mycket som tyder på att de som sympatiserar med SD, eller motsvarande partier ute i Europa, inte gärna uppger det i studier och undersökningar. Därför har vi ett ganska tunt underlag att dra slutsatser från. De rekryterar genom olika former av propaganda, som kan vara subtil och effektiv. Dessutom har de i vissa länder (ex Danmark, tidigare Österrike) uppnått en sådan legitimitet att steget att rösta på dem inte längre är så stort. Deras största väljargrupp är unga män i den privata sektorn.

TS säger: Tror du att ett ökat stöd för SD kan påverka mer etablerade partier i deras politik? Och vad är i så fall det troligaste scenariot, skulle dom bli mer liberala eller mer konservativa i sin invandringspolitik?

   Anders Widfeldt säger: Under vissa omständigheter kan SD ha en sådan inverkan. Det finns mycket som tyder på att så skett i andra länder. Även där högerpopulisterna inte hunnit bli så starka kan man ibland ana att de stora partierna anpassar sin politik för att förebygga att högerpopulisternas stöd ökar. Och den förändring vi talar om är en mer restriktiv invandringspolitik. Sedan finns det dessutom de forskare som menar att högerpopulisterna håller på att bli accepterade som en del av de borgerliga blocken i vissa länder, eftersom de är så stora att de behövs i kampen mot vänsterblocken -- som i en del fall förstärkts av gröna partier.

beatdown säger: finns det något parti som vill förbjuda sverigedemokraterna och/eller nationaldemokraterna?

   Anders Widfeldt säger: Såvitt jag vet inte i Sverige. Partiförbud brukar inte fungera. Vlaams Blok förbjöds i Belgien, och har återuppstått minst lika starkt som tidigare. Försök gjordes att förbjuda Nationaldemokraterna i Tyskland, men det misslyckades -- bland annat för att det uppdagades att en stor del av Nationaldemokraternas ledning var agenter från tyska Säpo...

Johan säger: Varför pratas det så mycket om "Högerextrema" partier men inte med dem?

   Anders Widfeldt säger: Jag tror att det handlar om en avvägning mellan vaksamhet och uppmärksamhet, å ena sidan, och att undvika panik och alarmism, å den andra. Man ska inte blunda för att högerpopulistiska partier kan vara ett hot, men heller inte framställa dem som ett större hot än vad de är. Detta är en svår avvägning, och det är svårt att komma med något generellt recept.

Debatter mot högerpopulister kan ibland vara nödvändiga, i situationer där de utgör en faktor att räkna med, men i vissa situationer kan en debatt ge dem en legitimitet och uppmärksamhet som överstiger dess betydelse.

Axel säger: Hur tror du att SD's framtid i sverige ser ut? kommer de t.ex att sitta i riksdagen efter nästa val?

   Anders Widfeldt säger: Det finns inget som nu tyder på att SD klarar fyraprocentspärren i höstens val. Däremot kan de mycket väl svara för något uppmärksammat lokalt resultat. Rent allmänt tror jag inte Sverige är immunt mot högerpopulismen. Det finns tillräckligt mycket invandringsfientlighet och desillusion med det politiska etablissemanget för att ett sådant parti någon gång skulle kunna få ett genombrott. Men om det blir just Sverigedemokraterna som får det genombrottet är jag inte så säker på. Det kan också bli något parti som ännu ej uppstått.

Pw säger: Hur håller sig sverigedemokraterna och nationaldemokraterna till varandra? Om jag inte minns rätt så har ena av dem deklarerat att de inte har något med den andra att göra, men de verkar ju vilja uppnå ganska precis samma sak.

   Anders Widfeldt säger: SD och ND drar inte jämnt. Högerpopulismens historia är full av splittringar och fraktionsstrider. Ofta kan grupper med liknande mål vara våldsamt (ibland i bokstavlig mening) oense om medlen för att uppnå målen.

Moderator säger: Nu kommer den sista frågan

nisse säger: Vilka är likheterna mellan SD och Ny Demokrati?

   Anders Widfeldt säger: Den stora likheten är att de politiserar invandringen och vill göra den till en politisk stridsfråga. I övrigt finns det avgörande skillnader. Nyd stod för en utpräglad marknadsekonomisk grundsyn, SD är längre mot mitten eller till och med en bit till vänster i ekonomi och välfärd. Nyd var starka EU-anhängare (även om de nog splittrats i europapolitiken om de fortlevt ett tag till) medan SD är EU-kritiska. Det finns fler skillnader.

Moderator säger: Tack Anders Widfeldt och tack alla ni som ställde frågor!

   Anders Widfeldt säger: Tack för alla frågor. En mycket intressant stund!