"De knivhögg mig i ryggen"

NYHETER

Homsexuelle Erik Slottner förödmjukad - lämnar KDU

Foto: GUNNAR SEIJBOLD
TÅRFYLLT AVSKED Tårarna rann när Erik Slottner i går tvingades avgå som ordförande för kristdemokraternas ungdomsförbund efter bara ett år på posten. Hans homosexualitet blev för mycket för KDU som i dag väljer en ny ordförande.

ÖREBRO

Erik Slottners homosexualitet blev för mycket för kristdemokraternas ungdomsförbund.

Under förödmjukande former tvingades han i går avgå som ordförande.

-Jag har blivit knivhuggen i ryggen, sa han med tårarna rinnande nerför kinderna.

Erik Slottner valdes för ett år sedan till ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU. Hans homosexualitet debatterades redan från början.

Han fick vara ordförande i ett år. I går tvingades han avgå.

Har tvingats bort

-I hela KDU:s historia har bara en tidigare ordförande tvingats bort. Om jag inte hade varit homosexuell hade frågor kring sexuell läggning aldrig legat i vägen för de politiska frågor jag velat driva, säger han.

Under sitt tårfyllda avsked lät Erik Slottner sina motståndare förstå hur han ser på deras beteende.

-Hugg inte varandra i ryggen, tala inte bakom ryggen på varandra, bilda inte pakter. Det här är ett politiskt ungdomsförbund, inte uttagningen till nästa års Robinson-tävling.

Ångrar du att du kom ut som homosexuell ett halvår innan du valdes till ordförande?

-Nej, verkligen inte. Det beslutet var mycket viktigare för mig än jobb och politik. Dessutom var jag nyfiken på om jag kunde bli vald trots att jag kommit ut som homosexuell.

Stora ovationer

I slutet på sitt tal tackade han alla som ändå stöttat honom under året som ordförande. Ovationerna efteråt var stora.

-Ett fantastiskt tal. Jag tror att vi alla behöver ta åt oss av det han sa, säger Charlie Weimers, 22.

Erik Slottner sa i går upp sitt medlemskap i KDU, som i dag valde Ella Bohlin till ny ordförande.

Olle Castelius