Låt de gamla få en god(are) jul!

avBritt Peruzzi

Efterlyses: Alla goda exempel

75 000 äldre svälter, rapporterade vi – och reaktionerna blev massiva.

Nu efterlyser Aftonbladet en god(are) jul.

Var finns äldreboendet eller hemtjänsten som gör det lilla extra? Vad ligger det i den bästa julmatlådan? Och vilken är kommunen som satt ner foten och tagit ansvar för sina gamla?

Hör av er, redan i dag till tipsa@aftonbladet.se.

"Svält. Ordet för tankarna till krig, fattigdom och nöd. Men det finns nära dig  hela tiden. Varje år svälter 75 000 svenskar."

I en serie artiklar i vinter berättade Aftonbladet om den dolda svälten och om dess offer.

Professorer, dietister, patientorganisationer och inte minst de gamla själva och deras anhöriga vittnade om en äldrevård i kollaps, om människor som dagligen svälter ihjäl för att omsorgen inte fungerar.

”Tusentals människor ropar på hjälp”

En av de ledande debattörerna i frågan är Yngve Gustafson, professor i geriatrik i Umeå, som ägnat decennier åt att sätta fokus på de äldres näringsintag, senast i SVT:s serie om äldreboenden.

– Det har förändrat mitt liv, och min mejlbox. Tusentals människor ropar på hjälp. Många ringer mig om att deras anhöriga svälter ihjäl. Vissa av de drabbade har bara några veckor kvar i livet och är intorkade av undernäring, berättade han.

Orsakerna till problemet är främst tre, menar han. Kompetensbrist för individuella bedömningar av hur den gamle mår, för lång nattfasta som vida överstiger maxlängden 11 timmar, samt för många eller fel mediciner.

I ett av reportagen berättade vi om Dagny, 94, som bara äter en matlåda om dagen och väger 40 kilo. För att maten inte smakar hemlagat, för att det är billigare än att äta två om dagen, och för att hon inte vill klaga.

Efter artikelserien svämmande min mejlbox, precis som professorns, över. Läsarna skrev fasansfulla historier om hur deras anhörigas sista tid i livet blev, om hur de kämpat för bättre matlådor och mer helhetssyn från läkarnas sida.

Eilert i Boden skrev:

"Jag instämmer helt med krögaren Mannerström i hans kritik. Det är faktiskt värre än värst i konungariket Sverige. Folk svälter hellre ihjäl för att förkorta pinan än äter den vedervärdiga sörja som serveras på våra äldreboenden och med hemtjänsten till de som ännu klarar att bo i egen kåk eller lägenhet."

Dela med dig av goda exempel

Men vissa läsare ville dela med sig av goda exempel.

Barbro i Åseda berättade att hennes 96-åriga mamma blev väl omhändertagen och fick bra mat på sitt äldreboende i Uppvidinge kommun.

Kjell i Göteborg skrev om Tre stiftelser som engagerat kända kockar att laga näringsrik mat och där de boende har en trädgård som de får odla, och höns.

Nu hörsammar vi de läsare som vill lyfta fram det positiva. Vi hoppas kunna presentera de goda exemplen inom äldrevården.

Mejla till tipsa@aftonbladet.se! Skicka oss era bilder på en god(are) jul!

Att vi lyfter fram det goda betyder inte att det fortfarande brister för 75 000 äldre.

Bara i dag riskerar i genomsnitt 41 av dem att dö av undernäring.

I går skrev också dietisten Frida Axberg på Aftonbladet Debatt:

"Socialstyrelsen skriver att nutritionsbehandling är lika viktigt som läkemedel, andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser. Nu är det dags att vi börjar arbeta utifrån detta i praktiken.

Det är dags att titta upp ur pillerburken och in i kylskåpet!"