Judiska läkaren berättar om trakasserier på Karolinska

”Han kallade oss judeghettot”

En överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset anklagas för att ha trakasserat och mobbat judisk personal.

Nu berättar en av de utsatta själv om den nu avstängda chefen.

– Personen kallade oss för judeghettot, säger han.

En överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ska ha trakasserat och mobbat judisk personal på arbetstid samt ska ha publicerat flera antisemitiska nidteckningar i sociala medier.

Inläggen, som publicerade för några år sedan, med stereotypa bilder av judar som ofta användes av Nazityskland och Sovjetunionen, har granskats av Svenska kommittén mot antisemitism, svenska myndigheten Forum för levande historia och Simon Wiesenthal-centret. Alla tre konstaterar i utlåtanden att flera av inläggen tar avstamp i en antisemitisk föreställning om den judiska världskonspirationen, som demoniserar Israel och ifrågasätter landets existens.

Under ett par års tid ska judiska läkare på den utpekade kliniken blivit systematiskt trakasserade, en situation som även uppmärksammats av den internationella människorättsorganisationen Simon Wiesenthal-centret.

Dagen efter Aftonbladets publicering meddelade sjukhusledningen att mannen tar ”time out” för en tid framöver.

”Där går judeghettot”

Nu väljer en av de utsatta på Karolinska att själv berätta om sina upplevelser. Han menar att hans dåvarande chef satt i system att utestänga honom från arbetet på kliniken och hindrat dem från att kunna genomföra sitt arbete. Överläkaren ska till exempel inte ha låtit dem utföra vissa operationer som de är behöriga att göra, strukit dem med kort varsel från operationstider samt gett dem lägre lön än andra läkare. De ska också ha hindrats från att bedriva internationella forskningsstudier.

– I dag när vårdköer är ett stort samhällsproblem hur kan då Karolinska ha accepterat att en chef utestänger kollegor. När man driver sjukvård på det här sättet blir inte patienten i centrum. Då är alla dessa missförhållanden ett uttryck för maktmissbruk.

Överläkaren, som då var deras chef, ska också ha kommit med raljerande och stereotypa kommentarer om judar.

– Det har också hänt att personen sagt ”där går det judiska ghettot” när personen mötte mig och en judisk kollega. Jag och mina judiska kollegor är inte lättkränkta, men det här i kombination med alla utestängningar och repressalier återspeglar det personens syn på judar.

Läkaren gjorde sin första anmälan om antisemitism på Karolinska till sjukhusledningen i juni 2017, då fråntogs överläkaren sin tjänst som verksamhetschef. Men det var inte förrän efter ännu en anmälan i februari i år som en internutredning startades.

– Istället för att hjälpa och skydda oss ökade istället trakasserierna och repressalierna. Min anställning var hotad. Jag har försökt på alla sätt och vis att sträcka ut handen, utan att få någonting tillbaka.

Grova missar

Sjukhusledningen har gjort flera grova missar i sina utredningar, menar den utsatta läkaren. Även hans advokat Sebastian Scheiman är starkt kritisk till ledningens metoder att hantera problemen.

– Karolinska ville inte att det förekom någon som helst kontakt mellan mig och utredaren. All bevisning, även namn på vilka som var judisk personal eller whistle blowers, skulle passera KS. Detta är olämpligt av flera skäl, inte minst eftersom namnen på personerna skulle riskera att bli en offentlig handling. Sedan finns det ju ingen transparens kring att allt verkligen hamnar hos utredaren, säger Sebastian Scheiman.

Förminskat och förlöjligat

Enligt tidigare medarbetarenkäter på Karolinska Universitetssjukhuset från svarade nästan var tredje läkare att de upplevt trakasserier på kliniken där överläkaren och de berörda arbetar.

– Det här är även en patientsäkerhetsfråga, för att vi ska kunna hjälpa svårt sjuka människor behöver vi arbetsro för att kunna göra det bästa för våra patienter. Det är fruktansvärt att detta får pågå, säger den judiska läkaren.

Han är den enda judiska läkare kvar på den utpekade kliniken.

– Jag vägrar acceptera att det finns antisemitism och annan typ av rasism på en arbetsplats. Det är vidrigt att Karolinskas ledning inte har tillräckligt med kunskap om problemen och i stället har förminskat och förlöjligat situationen, säger den utsatta läkaren, som arbetar kvar på sjukhuset.

Det är allvarligt

Sjukhusledningen meddelar att det pågår en extern utredning som ska utreda missförhållandena som pågått under flera år och öppnar nu upp för att ”bjuda in till samtal” med Simon Wiesentahl-centret och Svenska kommittén mot antisemitism.

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och ansvarig för personalfrågorna i landstinget i Stockholm, ser allvarligt på kritiken om att ledningen inte ska ha tagit larmen på allvar.

– Om det stämmer är det allvarligt. Den information jag fått säger att sjukhuset tillsatte en intern utredning efter att anmälan kommit in i våras och en extern utredning före sommaren. Det är viktigt att gå till botten med detta. Diskriminering får inte förekomma, skriver hon i ett mejlsvar.

Aftonbladet har sökt överläkaren.

Publisert:

LÄS VIDARE