Brände nästan hela sin budget – på bara ett år

NYHETER

Stockholms läns landsting upphandlade ett femårigt avtal – pengarna nästan slut

Foto: Landstingshuset

Kostnaderna för olika förbrukningsvaror inom Stockholm läns landstings skulle ligga på 500 miljoner för fem år. Men redan efter ett år är notan uppe i 465 miljoner – nästan hela beloppet uppger SVT Nyheter. Bland annat har landstinget betalat 9 735 kronor för byxor som skulle kostat 178 kronor.

2014 vann medicinleverantören Onemed Sverige AB upphandlingen om förbrukningsvaror inom sjukvården i Stockholms läns landsting. Budet var det lägsta och mer än en halv miljard billigare än de andra. Tanken var att den slutliga notan skulle landat på 500 miljoner för fem år men redan efter ett år är notan fem gånger högre än enligt avtalet - totalt 465 miljoner kronor, vilket SVT Nyheter var först att berätta om.

Stora prisskillnader

Orsaken att kostnaderna skenat sägs vara att Onemed Sverige AB tilldelat landstinget andra produkter än de som begärts i första hand. Bland annat ska en kompressionsstrumpa – som skulle ha kostat 100 kronor – ersatts med en motsvarande produkt för 6 000 kronor – vilket är helt enligt avtal. Detta då avtalet är utformat så att leverantören har ett förstahandsval och ett andrahandsval för varje enskild produkt. Förstahandsvalet ska vara en billigare sort och levereras i 91 procent av fallen. Om leverantören inte lyckas nå detta mål ska denne betala vite på 150 000 kronor för varje berört område och månad. Enligt SVT Nyheter är det dock oftast stora prisskillnader mellan de båda valen, vilket dock ska ha funnits med i prislistan som Onemed skickade in i samband med upphandlingen.

"Tolkat avtalet olika"

Men enligt Dagens Nyheter, som också tagit del av avtalet, finns det en klausul som gör att företaget kan undkomma vite. Detta då exempelvis kompressionsmaterial, som byxor, strumpor och tröjor, undantagits vite. Ett exempel på detta är att landstinget under juli 2015 fyra av fem gånger, betalat 9 735 kronor för byxor som enligt förstahandsvalet skulle ha kostat 178 kronor.Dock har leverantören under samma månad försett landstinget med förstahandsval i fler än 80 procent av fallen när det kom till saker som omfattades av vite.

På landstingets hemsida uppger Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att man bedömt att upphandlingen skulle sänka kostnaderna, men att det uteblivit då man haft "olika syn på tolkningen av avtalet".

Detta då landstinget och företaget är oense om hur 91-procentsreglen ska tolkas och att Onemed annklagas för ha flyttat produkter mellan första- och andrahandsvalen i sin beställningsportal enligt SVT Nyheter.

Vill inte kommentera

Landstinget ska dock ha använt sig av Onemed redan innan upphandlingen 2014 och under 2013 betalat 390 miljoner kronor för leveranser under enbart ett år.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin vill dock inte svara på frågan om det är rimligt att det skulle kosta 500 miljoner över fem år om det tidigare kostat 390 miljoner för ett år.

– Jag kan inte gå in på den diskussionen, eftersom vi har en pågående dialog med leverantören och vi håller på att utreda den här frågan, säger Barbro Naroskyin till SVT Nyheter.

Inte heller Onemed vill kommenterar upphandlingen, eller varför det finns en särskild klausul som undantar företaget från vite när det gäller kompressionsmaterial.

– Vi kommenterar inte enskilda avtal eller kunder, säger Robert Schmidt marknadsansvarig på Onemed till DN.