Förlust för Postnord

Foto: JIMMY WIXTRÖM
NYHETER

Resultatet fortsätter att rasa för svensk-danska Postnord. 

För årets tredje kvartal redovisar företaget en rörelseförlust på 101 miljoner kronor, vilket kan jämföras med vinsten på 33 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

I en kommentar varnar vd och koncernchef Håkan Ericsson för nya besparingar.

– Resultatet präglas av fortsatta utmaningar främst i form av kraftigt fallande brevvolymer men också av hård konkurrens på logistikmarknaden. Åtgärder vidtas för att ytterligare reducera kostnaderna samt skapa nya intäkter med ett attraktivt nordiskt helhetserbjudande, skriver vd Håkan Ericsson i en kommentar till Postnords fortsatta ras.

Under tredje kvartalet sjönk rörelseresultatet till minus 101 miljoner, att jämföra med 33 miljoner kronor förra året.

Det är de sjunkande brevvolymerna som försämrar resultatet. I Sverige föll de under kvartalet med 6 procent, i Danmark med hela 17 procent – och de fortsätter falla, vilket gör att nya besparingar är att vänta.

Inte längre säkert som ett brev på posten

Men servicen måste samtidigt förbättras.

Aftonbladet har i en rad artiklar beskrivit såväl Postnords bristande service som en del anställdas arbetsförhållandena.
Även detta uppmärksammas i Håkan Ericsson kommentarer:

”Kvalitetsstörningarna har lett till att en intensiv uppmärksamhet riktats mot vår service och kvalitet i sociala och traditionella medier de senaste månaderna", skriver Håkan Ericsson.

Och konstaterar att den gamla devisen "säkert som ett brev på posten" tyvärr inte längre är helt hållbar – och att Postnords omställning därför måste handla inte bara om att minska kostnader och öka effektiviteten, utan även att se till att förbättra kvaliteten på tjänsterna.

ARTIKELN HANDLAR OM

Postkaoset

Postnord