Alla hus äldre än 13 år hotas av indragen post

Reporter: Karin Ahlborg

Publicerad:
Uppdaterad:

Post- och telestyrelsen är den myndighet som ska hålla efter Postnord.

I verkligheten är det tillsynsmyndighetens råd som gör att Postnord kan strunta i sin utdelningsplikt.

Uppfylls inte standarden för brevinkast kan posten utebli.
Foto: Peter Wixtröm
Uppfylls inte standarden för brevinkast kan posten utebli.

För elva år sedan, 2005, skrev Post- och telestyrelsen rakt ut att dåvarande posten hade rätt att dra in postutdelningen i flerfamiljshus om inte postboxar i entrén installerades.

Det blev ett ramaskri. Regeringen fick ta sin egen tillsynsmyndighet i örat.

Ett allmänt råd från en myndighet kan nämligen inte övertrumfa svensk lag, Postlagen.

Men också sedan de tvingats omformulera sig är det med stöd av PTS:s råd som Postnord kan hota med och sedan dra in postutdelningen.

I sina råd skriver nämligen PTS att den standard för brevinkast som ska gälla är SS-EN 13724. Uppfylls inte den kan posten utebli.

Standarden sattes 2003.

Hus byggda före 2003 hotas

I princip betyder det att alla hus byggda dessförinnan kan falla offer för Postnords beslut om indragen postutdelning.

– Om man ska få sin post utdelad så är det vad man får rätta sig efter. Det är ett sätt att påskynda införandet av fastighetsboxar, säger Sten Selander som är chef för postavdelningen på PTS.

Att ni valt att precisera SS-EN 13724, bygger det på någon undersökning som visar på hälsofördelar jämfört med andra brevinkast?

– Vi  är ingen arbetsmiljöorganisation, vi tyckte att det var en lämplig standard.

Vi har besökt en fastighet som hotas av indragen post på grund av belysningen. Det är det ljusaste trapphus jag någonsin varit inne i. Hur kan ni vara säkra på att Postnord verkligen gör rättvisa och riktiga bedömningar?

– Postnord kan inte dra in post i strid med våra allmänna bestämmelser. Då får man vända sig till oss med klagomål.

Fotnot: Post-och telestyrelsen nås på 08-678 55 00 eller på pts@pts.se

Frågor till ansvarig minister

Peter Eriksson (MP).

Aftonbladet har sökt bostadsminister Peter Eriksson för kommentarer om Postnords indragna postutdelning.

Det här är frågorna vi vill ställa:

Postnord hänvisar till Post-och telestyrelsens allmänna råd för postutdelning och hävdar sin rätt att låta bli att dela ut post om brevinkastens mått inte stämmer. År 2008 beslutade dåvarande regeringen att allmänna råd inte kan stå över svensk lag, här Postlagen. Har nuvarande regering en annan åsikt?

I trafikutskottets betänkande 2013/14 TU:3 står det att postoperatörerna och fastighetsägarna själva ska komma överens om postboxar. Frågan ska  inte regleras genom statligt ingripande. För bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare framstår det dock precis så när ett statligt företag tvingar fram postboxar med hot om stoppad postutdelning och backas upp av den statliga tillsynsmyndigheten. Hur ser du på det?

Publicerad: